Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Oczyszczanie organizmu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

fotolia_206494039-750x400[1]Siedzący tryb pracy, stres, używki czy niezbyt zdrowa dieta – to plaga obecnych czasów. Skutki panujących trendów zobaczyć będzie można dokładnie za kilkanaście / kilkadziesiąt lat, kiedy – jak prognozuje Światowa Organizacja Zdrowia – wzrośnie wielokrotnie liczba osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest regularne zatruwanie organizmu. Mimo że posiada on naturalną zdolność do neutralizowania i wydalania substancji toksycznych, pozbawiony jest szans w starciu z ich znacznym nadmiarem. Domowe milurit ulotka możliwe jest m.in. Read the rest of this entry »

Comments Off

Oczyszczanie organizmu

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

oczyszczanie-organizmu[1]

Wraz z niezbędnymi do życia składnikami odżywczymi, każdego dnia „przy okazji” dostarczamy organizmowi mnóstwa toksyn, konserwantów i innych substancji szkodliwych. Układ trawienny nie nadąża z przetworzeniem i wydaleniem całej zawartości pożywienia. Zdarza się, że wręcz „woła” on do swojego właściciela, by zafundował mu solidną… kurację oczyszczającą i odtruwająca. Pośród szerokiej listy objawów zanieczyszczenia organizmu, znajdują się m.in.: wzdęcia, zaparcia, biegunki, bóle żołądka, alergie, chroniczne zmęczenie, depresja, nerwowość, migreny, nocne zgrzytanie zębami, rozdrażnienie czy problemy z utrzymaniem wagi ciała. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zapalenie kłębków

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Od rozlanej nerczycy ogniskowe zapalenie kłębków odróżnia się tym, że przebiega z krwiomoczem. Te przypadki, w których osad moczu zawiera krwinki czerwone bez składników postaciowych nerkowych, trzeba dokładnie zbadać urologicznie z zastosowaniem metody rentgenograficznej i bakteriologicznego badania moczu, by nie przeoczyć innych chorób narządu moczowego przebiegających z krwiomoczem. Rokowanie w zapaleniu kłębków nerkowych ogniskowych jest dobre. Choroba kończy się przeważnie wyzdrowieniem. W postaci przewlekłej tworzą się wprawdzie blizny w miejscach zapalenia, sprawność nerek nie ulega jednak upośledzeniu, znaczna bowiem część miąższu nerkowego jest nieuszkodzona. Read the rest of this entry »

Comments Off

Krwiomocz

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Prócz krwiomoczu stwierdza się zwykle białkomocz nie przekraczający 1-2% oraz w osadzie moczu wałeczki szkliste, ziarniste, nabłonek nerkowy i krwinki białe. Czynność wydzielnicza nerek jest zachowana. Toteż mocznicy, nadciśnienia tętniczego, ani przerostu serca w zapaleniu ogniskowym kłębków nerkowych nie bywa. Z ustąpieniem zakażenia nieprawidłowe składniki moczu znikają, tylko białkomocz i zwłaszcza krwinki czerwone w moczu mogą utrzymywać się długo, nawet latami. Zależnie od częstych nawrotów choroby podstawowej zapalenie ogniskowe kłębków ma skłonność do powtarzania się (Ulonephritis circumscripta recidioams ), Może także przechodzić w zapalenie przewlekłe (glomerulonephritis circumscripta chronica), objawiające się klinicznie białkomoczem miernego stopnia r obecnością w osadzie moczu krwinek czerwonych i białych oraz wałeczków szklistych i ziarnistych, czasami i nabłonka nerkowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zatrucie ustroju wytworami rozpadu zmiażdżonych tkanek

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W zespole zmiażdżenia ma znaczenie prócz tego zatrucie ustroju wytworami rozpadu zmiażdżonych tkanek. Stwierdzono, że ze zmiażdżonych mięśni odpływa do krwi 75% mioglobiny, 75% fosforanów, 66% potasu, 70% kreatyniny i 95% glikogenu. Składniki te oraz inne wytwory rozpadu obumarłej tkanki mięsnej wywołują zaburzenia czynności serca oraz kwasicę, która sprzyja strącaniu się w układzie cewkowym mioglobiny, hemoglobiny i hematyny. Strąty powstają głównie w cewkach krę- tych drugiego rzędu, w których mocz pierwotny jest już znacznie zagęszczony i kwaśny. Anatomia patologiczna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Niewydolność pętli Henlego

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Odcinek środkowy pętli Henlego jest głównym miejscem zwrotnego wsysania w nerkach większej ilości elektrolitów Na i CI. Początkowo izotoniczny przesącz kłębkowy staje się w tym odcinku cewek hipotonicznym, Zakłócenie wsysania chlorku sodowego w tym miejscu może wieść do obniżenia poziomu chloru w krwi i nawet do mocznicy hipochloremicznej. Fanconi nadał tej sprawie chorobowej nazwę: cukrzyca nerkowa solna (diabetes salinus renalis ), Znajomość tej choroby ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż zarządzenie diety z ograniczeniem soli kuchennej pociąga w tych przypadkach fatalne następstwa, zwłaszcza jeżeli dołączy się utrata chlorku sodu wskutek wymiotów lub biegunek. Natomiast obfity dowóz soli kuchennej może uratować chorego.
CHOROBY CEWEK KRĘTYCH DRUGIEGO RZĘDU ORAZ PRZYLEGŁEGO ODCINKA RAMIENIA WSTĘPUJĄCEGO PĘTLI HENLEGO Zespół dolnego nefronu Przez miano: zespół dolnego nefronu rozumie się stan chorobowy, dla którego jest cechujące: 1) ze stanowiska anatmoczno-patologicznego uszkodzenie nabłonka wstępującego ramienia pętli Henlego.zwłaszcza cewek krętych drugiego rzędu 2) ze stanowiska patogenetycznego niedotlenienie kory i 3) ze stanowiska klinicznego znaczne zmniejszenie dobowej ilości moczu dochodzące aż do bezmoczu, niski jej ciężar właściwy i wzrost poziomu mocznika w krwi. Przyczyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zespół zmiażdżenia mięśni

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W zespole zmiażdżenia mięśni stwierdza się ponadto rozległy obrzęk w obrębie uszkodzenia. Jest on przeważnie twardy jak deska i dlatego nie daje dołka przy ucisku. Zmiażdżone mięśnie prążkowane mają wygląd świeżego mięsa rybiego, są plamisto żółtawo-białawe, – na powierzchni przekroju nie mają połysku. Włókna mięsne są kruche. Drobnowidowo stwierdza się w nich zwyrodnienia szkliste, ziarniste; woskowe, zmiany martwicze i nacieki drobnokomórkowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zespół objawów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Dla wykształconego okresu choroby jest znamienny następujący zespół objawów: 1) karłowatość wskutek wybitnego zatrzymania wzrostu; 2) zmiany w moczu: odczyn moczu jest przeważnie zasadowy wskutek dużej ilości w moczu fosforanów, szczególnie zaś amoniaku, zwiększenie dobowej ilości moczu, białkomocz i jako najznamienniejszy objaw wyraźna aminoaciduria; niestałym objawem bywa cukromocz nerkowy; 3) zmiany w krwi: obniżenie poziomu fosforu, zwiększenie ilości cholesterolu, niski poziom zasad, często niedocukrzenie krwi, brak zwiększenia ilości fosfatazy w krwi w razie skojarzenia choroby z krzywicą na tle awitaminozy D; 4) zmiany w kościach: zrzeszotnienie lub zmiany krzywicze; zmiany dotyczą zwłaszcza kostnienia enchondralnego ; 5) skłonność do stanów gorączkowych; 6) nadmierne pragnienie i łaknienie; 7) skłonność do zapadu, zwłaszcza po dużych dawkach dekstrozy. Aminoaciduria często kojarzy się z cystinosis, dla której są znamienne: 8) ze stanowiska anatomiczno-patologicznego złogi kryształów cystyny w komórkach i poza nimi w węzłach chłonnych, śledzionie, wątrobie i w ogóle w narządach z obfitą tkanką. siateczkowo-śródbłonkową ; 9) ze stanowiska klinicznego; a) obecność w moczu kryształów cystyny załamujących światło podwójnie; b) zmętnienie rogówki wywołane złogami cystyny. W końcowym okresie aminoacidurii stwierdza się w krwi wysoki po- ziom fosforu oraz azotu niebiałkowego wskutek rozwijającej się niewydolności nerek. Rozpoznanie. Read the rest of this entry »

Comments Off

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W cewkach moczowych krętych pierwszego rzędu odbywa się wsysanie glukozy, aminokwasów i znacznej części fosforanów. Wsysanie glukozy i prawdopodobnie aminokwasów wymaga obecności fosfatazy. W razie jej niedoboru lub nieobecności powstają zaburzenia czynności chłonnej wymienionego odcinka cewek moczowych. Mogą one objawić się cukromoczem nerkowym, aminoacidurią lub skojarzeniem obu tych spraw chorobowych. Cukromocz nerkowy (Diabetes renalis) Cukromocz nerkowy jest często chorobą dziedziczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W postaci krwiopochodnej sprawa dotyczy zwykle obu nerek. Postać ta zdarza się przeważnie w ostrym wrzodziejącym zapaleniu wsierdzia, w posocznicy i w ropnicy, gdy bakterie ropotwórcze, przeważnie paciorkowce, dostaną się z krwi do nerek. Tutaj bakterie zatrzymują się w naczyniowych pętlach kłębków lub w naczyniach włoskowatych dookoła cewek, wywołując zapalenie nerek zatorowe ropne (mephritis purulenta emboliea), albo też dostają się przez pętle kłębków do cewek i zatrzymując się w istocie rdzeniowej w brodawkach nerkowych wywołują ropne ich zapalenie (nephritis papiuaris mycotica). Ropnie zatorowe są zazwyczaj małe, wielkości łebka szpilki, okrągłe, z rąbkiem przekrwionym lub nawet krwotocznym dookoła. Najczęstszą ich siedzibą bywa kora. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries