Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Adrenaline stosuje sie w dawce 2 ml 10/100 roztworu chlorku adrenaliny (adrenalin um muriaticum) podskórnie, dozylnie i dosercowo

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Adrenalinę stosuje się w dawce 2 ml 10/100 roztworu chlorku adrenaliny (adrenalin um muriaticum) podskórnie, dożylnie i dosercowo. Podana wewnętrznie (per os) oraz zastosowana do odbytnicy nie wywiera adrenalina żadnego wpływu na narząd krążenia. Wstrzyknięta podskórnie działa bardzo szybko i silnie, lecz krótko, natomiast wprowadzona dożylnie usuwa nieraz szybko ostrą niewydolność krążenia pochodzenia pozasercowego. Poprawa krążenia trwa często 6-8 godzin, a nawet dłużej, zależnie od dodatniego wpływu poprawionego krążenia na ośrodki naczynioruchowe. To spostrzeżenie kliniczne znalazło potwierdzenie w doświadczeniach J. Pruszyńskiego nad stosowaniem adrenaliny w zamartwicy, wywołanej sztucznie. Należy wszakże unikać większych dawek adrenaliny, gdY ją stosuje się dożylnie, by nie wywołać zbyt dużego wzrostu ciśnienia krwi, któremu serce może nie podołać. Dosercowo adrenalinę stosuje się w przypadkach bardzo ciężkiej ostrej niewydo lności krążenia pozasercowej, jako ostateczność (ultimuni refugium), lecz tylko wtedy, jeżeli mięsień sercowy jest nieuszkodzony. [więcej w: stomia pielęgnacja, bulging krążka międzykręgowego, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bulging krążka międzykręgowego dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej stomia pielęgnacja