Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Zespół objawów

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Dla wykształconego okresu choroby jest znamienny następujący zespół objawów: 1) karłowatość wskutek wybitnego zatrzymania wzrostu; 2) zmiany w moczu: odczyn moczu jest przeważnie zasadowy wskutek dużej ilości w moczu fosforanów, szczególnie zaś amoniaku, zwiększenie dobowej ilości moczu, białkomocz i jako najznamienniejszy objaw wyraźna aminoaciduria; niestałym objawem bywa cukromocz nerkowy; 3) zmiany w krwi: obniżenie poziomu fosforu, zwiększenie ilości cholesterolu, niski poziom zasad, często niedocukrzenie krwi, brak zwiększenia ilości fosfatazy w krwi w razie skojarzenia choroby z krzywicą na tle awitaminozy D; 4) zmiany w kościach: zrzeszotnienie lub zmiany krzywicze; zmiany dotyczą zwłaszcza kostnienia enchondralnego ; 5) skłonność do stanów gorączkowych; 6) nadmierne pragnienie i łaknienie; 7) skłonność do zapadu, zwłaszcza po dużych dawkach dekstrozy. Aminoaciduria często kojarzy się z cystinosis, dla której są znamienne: 8) ze stanowiska anatomiczno-patologicznego złogi kryształów cystyny w komórkach i poza nimi w węzłach chłonnych, śledzionie, wątrobie i w ogóle w narządach z obfitą tkanką. siateczkowo-śródbłonkową ; 9) ze stanowiska klinicznego; a) obecność w moczu kryształów cystyny załamujących światło podwójnie; b) zmętnienie rogówki wywołane złogami cystyny. W końcowym okresie aminoacidurii stwierdza się w krwi wysoki po- ziom fosforu oraz azotu niebiałkowego wskutek rozwijającej się niewydolności nerek. Rozpoznanie. Obraz kliniczny wykształconej aminoacidurii jest tak charakterystyczny, że nie nasuwa trudności rozpoznawczych, jeżeli o niej się pamięta. Potwierdzenia rozpoznania w lekkich przypadkach do- starcza badanie moczu papierowo-chromatograficzne metodą Denta. Rokowanie w aminoacidurii jest niepomyślne. Dziecko ginie wskutek przypadkowego zakażenia, niewydolności nerek z mocznicą lub po obciążeniu glukozą. Leczenie w aminoacidurii polega na żywieniu chorego pokarmami zawierającymi dużo wartości zasadowych. [podobne: bulging krążków międzykręgowych, dyżury aptek żywiec, wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bulging krążków międzykręgowych dyżury aptek żywiec wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie