Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Kryzotynib w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym raku płuca z dodatnim wynikiem ALK AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Pacjenci losowo przypisani do chemioterapii otrzymywali pemetreksed, chyba że ich wcześniejsze schematy chemioterapii zawierały pemetreksed lub o ile ich guz nie wykazywał w przeważającej mierze cech histologicznych komórek płaskonabłonkowych. Pacjentów stratyfikowano zgodnie ze stanem sprawności ECOG (0 lub vs. 2), obecnością lub nieobecnością przerzutów do mózgu oraz przed lub bez wcześniejszej terapii inhibitorami kinaz receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji, co oceniono na podstawie niezależnego przeglądu radiologicznego. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały całkowity czas przeżycia, szybkość odpowiedzi (odsetek częściowych i całkowitych odpowiedzi), bezpieczeństwo i wyniki zgłaszane przez pacjentów. Leczenie kontynuowano do momentu udokumentowania progresji choroby zdefiniowanej przez RECIST, udokumentowano niedopuszczalne efekty toksyczne, pacjent wycofał się z badania lub pacjent zmarł. Pacjenci mogli kontynuować leczenie według progresji określonej przez RECIST, według uznania badacza. Pacjentom w grupie otrzymującej chemioterapię z progresją określoną przez RECIST pozwolono przejść do uzyskania kryzotynibu w ramach oddzielnego badania (ClinicalTrials.gov number, NCT00932451).
Oceny
Pacjenci przeszli podstawowe obrazowanie guza, w tym skanowanie mózgu i kości. Oceny nowotworów wykonywano co 6 tygodni, aż do progresji choroby zdefiniowanej przez RECIST. RECIST, wersja 1.1, została wykorzystana do oceny odpowiedzi nowotworu; wszystkie skany były przedmiotem centralnego przeglądu przez niezależnych radiologów, którzy nie byli świadomi zadań grupowych.
Zdarzenia niepożądane, które zostały sklasyfikowane i ocenione zgodnie ze Wspólnymi Kryteriami Terminologii dla zdarzeń niepożądanych, wersja 4.0 (http://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_8.5×11.pdf), zostały ocenione od czasu udzielenia przez pacjenta pisemnej świadomej zgody przez co najmniej 28 dni po podaniu ostatniej dawki badanego leku. Objawy, funkcjonowanie i ogólna jakość życia pacjentów były oceniane w punkcie wyjściowym, w dniu każdego cyklu, a pod koniec leczenia za pomocą zatwierdzonego kwestionariusza, Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Jakości Nowotworów. -na kwestionariusz (QLQ-C30) 20 i odpowiadający mu moduł dla raka płuc (QLQ-LC13) .21 Wyniki tych kwestionariuszy mieszczą się w zakresie od 0 do 100. W przypadku objawów wyższe wyniki wskazują na większą nasilenie objawów; dla globalnej jakości życia wyższe wyniki wskazują na lepszą globalną jakość życia.
Analiza statystyczna
Oszacowaliśmy, że w sumie 217 zdarzeń progresji lub zgonów, badanie będzie miało 90% mocy do wykrycia 56% poprawy przeżycia bez progresji z kryzotynibem w porównaniu z chemioterapią (tj. Mediana przeżycia bez progresji 7 miesięcy
[podobne: nailner lakier, milurit ulotka, jomadent dąbrowa górnicza ]

Tags: , ,

No Responses to “Kryzotynib w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym raku płuca z dodatnim wynikiem ALK AD 3”

 1. Cool Whip Says:

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

 2. Florian Says:

  [..] Cytowany fragment: psycholog dziecięcy Warszawa[...]

 3. Joanna Says:

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

 4. Artur Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: animal flex warszawa[...]

 5. Oliwia Says:

  Zrobiłem to badanie.

Powiązane tematy z artykułem: jomadent dąbrowa górnicza milurit ulotka nailner lakier