Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Kryzotynib w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym raku płuca z dodatnim wynikiem ALK AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2019

Analizy te opierały się na wielokrotnie powtarzanych modelach efektów mieszanych z interceptem przechwytującym, leczeniem, interakcją leczenie z czasem oraz podskali wyjściowej oceny punktowej. Wartości P (które nie zostały skorygowane w przypadku wielokrotnego testowania) dotyczą porównania pomiędzy ogólną zmianą w stosunku do wartości wyjściowej, obliczonej za pomocą analizy powtarzanych pomiarów. Panel B pokazuje czas Kaplan-Meier do pogorszenia w odniesieniu do złożonego punktu końcowego trzech objawów – kaszlu, duszności lub bólu w klatce piersiowej. Mediana czasu do wystąpienia pogorszenia wyniosła 4,5 miesiąca w przypadku kryzotynibu i 1,4 miesiąca po chemioterapii. Wartości wyjściowe dla QLQ-C30 i QLQ-LC13 podsumowano w Tabeli S6 w Dodatku Uzupełniającym. U pacjentów z objawami łysienia, kaszlem, dusznością, zmęczeniem, bólem w klatce piersiowej, bólem ramienia lub barku oraz bólem w innych częściach ciała z kryzotynibem w porównaniu z chemioterapią stwierdzono znamiennie większe ogólne zmniejszenie od wartości wyjściowej (p <0,001 dla wszystkich porównań, bez regulacji wielokrotnego testowania) (rysunek 2A). Pacjenci leczeni kryzotynibem również wykazywali znacznie większe opóźnienie w nasileniu objawów. Średni czas do wystąpienia pogorszenia w odniesieniu do złożonego punktu końcowego trzech objawów - kaszlu, duszności lub bólu w klatce piersiowej - wynosił 4,5 miesiąca w przypadku kryzotynibu w porównaniu z 1,4 miesiąca w przypadku chemioterapii (współczynnik ryzyka w przypadku kryzotynibu, 0,50; 95% CI, 0,37 do 0,66, P <0,001) (Figura 2B).
Istniała również znacznie większa ogólna poprawa w stosunku do wartości wyjściowej w globalnej jakości życia u pacjentów, którzy otrzymali krizotynib w porównaniu z pacjentami otrzymującymi chemioterapię (p <0,001) (wykres 2A). W szczególności w grupie leczonej kryzotynibem zaobserwowano znaczącą statystycznie i klinicznie znaczącą (.10 punktów) poprawę w stosunku do wartości wyjściowej w globalnej jakości życia w cyklu 4 oraz statystycznie istotną (choć <10-punktową) poprawę w porównaniu z wartością wyjściową w globalnej jakości. życia obserwowano w cyklach od 2 do 12 i cyklu 14. Natomiast w grupie otrzymującej chemioterapię nie zaobserwowano znaczącej zmiany w stosunku do wartości wyjściowej w globalnej jakości życia w dowolnym punkcie czasowym. Podobnie, we wszystkich dziedzinach mierzących funkcjonowanie, z wyjątkiem domeny mierzącej funkcje poznawcze, odnotowano istotnie większą ogólną poprawę od wartości wyjściowej u pacjentów z grupą kryzotynibu niż u pacjentów w grupie otrzymującej chemioterapię (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
Przeprowadziliśmy prospektywne, randomizowane badanie III fazy porównujące leczenie kryzotynibem ze standardową chemioterapią u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z dodatnim ALK. W porównaniu ze standardową chemioterapią drugiego rzutu leczenie kryzotynibem skutkowało znacznie dłuższym czasem przeżycia bez progresji, znacznie wyższymi odsetkami odpowiedzi, znacznym zmniejszeniem objawów i znaczącą poprawą jakości życia na świecie
[przypisy: nailner lakier, jomadent dąbrowa górnicza, metindol maść ]

Tags: , ,

No Responses to “Kryzotynib w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym raku płuca z dodatnim wynikiem ALK AD 8”

 1. Toe Says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 2. Arkadiusz Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu alkohol a zdrowie[...]

 3. Hyper Says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 4. Manimal Says:

  Article marked with the noticed of: testy konsumenckie żywności[...]

 5. Mercury Reborn Says:

  Dieta jest najważniejsza

Powiązane tematy z artykułem: jomadent dąbrowa górnicza metindol maść nailner lakier