Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Kryzotynib w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym raku płuca z dodatnim wynikiem ALK AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

W tym badaniu kryzotynib był skuteczniejszy niż pemetreksed lub docetaksel. Skuteczność docetakselu drugiej linii u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z dodatnim wynikiem ALK była niewielka, co było zgodne z wcześniejszymi badaniami z udziałem populacji ogólnej pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc.13, W przeciwieństwie do tego wskaźnik odpowiedzi na pemetreksed był wyższy niż oczekiwano – 29%, w porównaniu z 12,8% w ogólnej populacji pacjentów z gruczolakorakiem płuca, którzy byli wcześniej leczeni chemioterapią (13,25), chociaż mediana przeżycia wolnego od progresji u pacjentów w naszym badaniu, który otrzymywał pemetreksed, wynosił tylko 4,2 miesiąca. Tak więc pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z dodatnim wynikiem ALK mogą wykazywać wyższy wskaźnik odpowiedzi u pemetreksedu niż u ogólnej populacji z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Jednakże korzyść z pemetreksedu jest mniejsza niż pierwotnie sugerowano w badaniach retrospektywnych16, 17 i, co ważniejsze, mniej niż po zastosowaniu kryzotynibu, jak pokazano w tym randomizowanym badaniu.
W wstępnej analizie okresowej wykazano, że całkowite przeżycie jest podobne w grupach otrzymujących kryzotynib i chemioterapię. Analiza ta była niedojrzała i prawdopodobne jest, że została ona zakłócona przez wysoki współczynnik rozszczepienia wśród pacjentów w grupie chemioterapeutycznej. Crossover podobnie komplikował analizę całkowitego czasu przeżycia w innych randomizowanych badaniach fazy 3 inhibitorów kinazy EGFR u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc z mutacją EGFR.26-28 Pomimo tych ograniczeń, mediana całkowitego przeżycia wśród pacjentów w tym Badanie od czasu rozpoczęcia terapii drugiego rzutu było wyjątkowo wysokie, trwające dłużej niż 20 miesięcy, co sugeruje, że dodanie kryzotynibu przed lub po chemioterapii drugiej linii może przyczynić się do poprawy przeżycia. Natomiast w małym retrospektywnym badaniu mediana całkowitego czasu przeżycia od momentu rozpoczęcia terapii drugiego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z niedoborem ALK, którzy nie otrzymali kryzotynibu, wynosiła 6 miesięcy. [29]
Zarówno kryzotynib, jak i chemioterapia były związane z działaniami toksycznymi, które były głównie stopnia 1. lub 2. Dwa ważne działania toksyczne, które były związane z kryzotynibem, to podwyższony poziom aminotransferaz i śródmiąższowa choroba płuc. Zwiększenie aktywności aminotransferaz związanych z każdym stopniem zgonu stwierdzono u 66 pacjentów (38%) w grupie kryzotynibu, w tym u 27 (16%) pacjentów z podwyższonym poziomem 3 lub 4 stopnia; u pacjenta jednoczesne zwiększenie stężenia bilirubiny niezwiązane z cholestazą doprowadziło do śmiertelnej niewydolności wątroby. W dwóch wcześniejszych badaniach klinicznych kryzotynibu częstość występowania podwyższonych poziomów aminotransferaz w stopniu 3. lub 4. była mniejsza, w 7% i 9% .1,1,12 Chociaż śródmiąższowa choroba płuc jest znacznie rzadsza niż podwyższone poziomy aminotransferaz, jest to znane i niepokojące. zdarzenie niepożądane związane z kryzotynibem
[przypisy: brevoxyl wycofany, ligunin opinie, mobilat żel ]

Tags: , ,

No Responses to “Kryzotynib w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym raku płuca z dodatnim wynikiem ALK AD 9”

 1. Tough Nut Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kabiny prysznicowe z brodzikiem[...]

 2. Toolmaker Says:

  Dieta jest ważna,

 3. Jowita Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: psi dermatolog warszawa[...]

 4. Sexual Chocolate Says:

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

 5. Natural Mess Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: logopedia[...]

 6. Alpha Says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

Powiązane tematy z artykułem: brevoxyl wycofany ligunin opinie mobilat żel