Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Leczenie niedokrwistości za pomocą Darbepoetin Alfa w skurczowej niewydolności serca AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Wynik pierwotnego wyniku był spójny we wszystkich badanych podgrupach (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). Było 474 zgonów (41,7%) w grupie darbepoetyny alfa i 458 (40,1%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 1,04, 95% CI, 0,92 do 1,19, P = 0,51) (tabela 2 i wykres 2B), odpowiadające do ogólnej rocznej śmiertelności wynoszącej odpowiednio 14,4% i 13,8%. Liczba pacjentów zmarłych z przyczyn sercowo-naczyniowych lub po raz pierwszy hospitalizowanych z powodu pogorszenia niewydolności serca była podobna w obu grupach badawczych, podobnie jak liczba pacjentów w przypadku każdego ze składników tego złożonego wyniku (Tabela 2 i Figura 2). Łączna liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca (w tym drugiej i kolejnych hospitalizacji) wynosiła 572 w grupie darbepoetyny alfa i 695 w grupie placebo (P = 0,06 z ujemnego modelu dwumianowego).
Śmiertelny lub nieotrzymujący się udar mózgu wystąpił u 42 pacjentów (3,7%) w grupie leczonej darbepoetyną alfa i u 31 (2,7%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 1,33, 95% CI, 0,83 do 2,12, p = 0,23). Wszystkie pozostałe wcześniej orzeczone wyniki podsumowano w Tabeli 2.
Średnie najmniejszych kwadratów zmiany od linii podstawowej do miesiąca 6 w Ogólnym podsumowaniu KCCQ wyniosły 6,68 punktu (95% CI, 5,35 do 8,01) w grupie darbepoetyny alfa i 4,48 punktu (95% CI, 3,15 do 5,81) w grupa placebo (różnica traktowania, 2,20 punktu, 95% CI, 0,65 do 3,75, P = 0,005). Proporcje pacjentów z poprawą Ogólnego podsumowania 5 punktów lub więcej po 6 miesiącach wyniosły 53% w grupie darbepoetyny alfa i 48% w grupie placebo (P = 0,06). Wzrost od punktu wyjściowego do 6 miesięcy w zakresie częstości występowania objawów wynosił 6,20 punktu (95% CI, 4,71 do 7,69) w grupie otrzymującej darbepoetynę alfa i 3,91 punktów (95% CI, 2,42 do 5,40) w grupie placebo (p = 0,01) .
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Niekorzystne zdarzenia interesujące. W grupie darbepoetyny alfa, 221 z 1133 pacjentów (19,5%) miało zdarzenie niepożądane prowadzące do przerwania badania na lek, w porównaniu z 229 z 1140 (20,1%) w grupie placebo (P = 0,73). Najczęstsze poważne zdarzenia niepożądane oraz te, które są szczególnie interesujące, podsumowano w Tabeli 3, a bardziej szczegółowo w Tabeli S5 Dodatku Uzupełniającego. Wystąpienia działań niepożądanych zatorowych i zakrzepowych odnotowano u 153 pacjentów (13,5%) w grupie leczonej darbepoetyną alfa i 114 (10,0%) w grupie placebo (p = 0,01) (tabela 3 i tabela S6 w dodatkowym dodatku). W odniesieniu do ciężkich działań niepożądanych, wstrząs septyczny był zgłaszany istotnie częściej w grupie leczonej darbepoetyną alfa niż w grupie placebo, chociaż nie było nadmiaru innych poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z zakażeniem w grupie darbepoetyny alfa (tabela S7 w dodatkowym dodatku )
[podobne: twój mieroszów, dami skarżysko, elmadent dąbrowa górnicza ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie niedokrwistości za pomocą Darbepoetin Alfa w skurczowej niewydolności serca AD 6”

 1. Juliusz Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stres[...]

 2. Gabriela Says:

  To tylko niedobór witaminy K

 3. Wiktoria Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zabiegi dla mężczyzn[...]

 4. Crash Test Says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: dami skarżysko elmadent dąbrowa górnicza twój mieroszów