Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Leczenie niedokrwistości za pomocą Darbepoetin Alfa w skurczowej niewydolności serca AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Historię raka na początku badania zgłosiło 93 pacjentów z grupy darbepoetyny alfa i 78 z grupy placebo. Spośród tych pacjentów zmarło 44 w grupie darbepoetyny alfa i 36 w grupie placebo; zgonów przypisano odpowiednio rakowi u 4 i 6 pacjentów, bez znaczących różnic między grupami. Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy skurczowym ciśnieniem krwi w trakcie badania, ale rozkurczowe ciśnienie krwi było o mm Hg większe (mediana AUC) w grupie darbepoetyny alfa niż w grupie placebo (P = 0,03). Dyskusja
Oceniliśmy wpływ korygowania niedokrwistości u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca przez dodanie darbepoetyny alfa do współczesnej terapii, przy docelowym poziomie hemoglobiny 13,0 g na decylitr. W porównaniu z placebo, leczenie darbepoetyną alfa doprowadziło do wczesnego i trwałego wzrostu poziomu hemoglobiny. Pomimo tej poprawy stosowanie darbepoetyny alfa nie zmniejszyło ryzyka pierwotnego wyniku zgonu lub hospitalizacji z powodu pogorszenia niewydolności serca. Żadne z pozostałych rozstrzygniętych wyników nie różniło się znacząco w obu badanych grupach. Brak działania darbepoetyny alfa był stały we wszystkich wcześniej określonych podgrupach.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa, więcej pacjentów miało udary śmiertelne lub niekrytyczne w grupie darbepoetyny alfa niż w grupie placebo. Chociaż różnica nie była znacząca, obserwacja ta jest zgodna z ustaleniami próby zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych za pomocą terapii Aranespem (TREAT), 16 badań darbepoetyny alfa u pacjentów z cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek i niedokrwistością. Jak odnotowano w innych populacjach, 17,18 wystąpił znaczący wzrost zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w tętnicach i żyłach zgłaszanych przez badaczy u pacjentów otrzymujących darbepoetynę alfa.
Chociaż częstość zdarzeń klinicznych nie zmniejszyła się w grupie darbepoetyny alfa, to leczenie niedokrwistości poprawiło ogólne wyniki i wyniki częstości objawów na KCCQ. Jednakże, średnia różnica między grupami i różnica w odsetku pacjentów z klinicznie znaczącą poprawą tych wyników była wątpliwa.
Chociaż włączaliśmy pacjentów z łagodną do umiarkowanej niedokrwistością, byli oni bardzo narażeni na występowanie zdarzeń, a my zgromadziliśmy liczbę głównych zdarzeń końcowych, które były potrzebne do przetestowania naszej hipotezy. Nasi pacjenci byli przepełnieni żelazem w punkcie wyjściowym, mieli wysokie użycie żelaza podczas badania (zgodnie z protokołem badania) i nie stali się niedoborem żelaza podczas badania. Zdefiniowany w protokole docelowy poziom hemoglobiny wynoszący 13,0 g na decylitr został osiągnięty w grupie darbepoetyny alfa, a mediana różnicy między grupami w poziomie hemoglobiny wynosiła 1,5 g na decylitr (ponieważ wystąpił niewielki wzrost stężenia hemoglobiny w grupie placebo)
[więcej w: polimaty wikipedia, mobilat żel, brevoxyl wycofany ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie niedokrwistości za pomocą Darbepoetin Alfa w skurczowej niewydolności serca AD 7”

  1. New Cycle Says:

    poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

  2. Mr. Spy Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: logopeda[...]

  3. Alexander Says:

    Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

Powiązane tematy z artykułem: brevoxyl wycofany mobilat żel polimaty wikipedia