Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Leczenie srodkami o dzialaniu bakteriostatycznym

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2018

Leczenie środkami o działaniu bakteriostatycznym Duży krok naprzód w lecznictwie zakaźnych chorób narządu krążenia stanowi wprowadzenie leków wybitnie hamujących wzrost i zdolność do rozmnażania się bakterii. Zmniejszając żywotność bakterii umożliwiają one ich zwalczanie przez ustrój zakażony. Jedne z tych leków są wytwarzane jedynie na drodze syntetycznej, inne natomiast, zwane antibiotykami, są wytworami przemiany materii istot żywych niższych, przede wszystkim grzybków i pleśni, a także niektórych bakterii. Do pierwszej grupy leków należą przetwory sulfoliamiciowe, do drugiej – penicylina. Przemiana materii żywej komórki wymaga obecności zaczynów składających się z 2 składników: białkowego, zwanego apofermentem, i niebiałkowego, zwanego kofermentem. Składniki te same przez się są nieczynne, natomiast kojarząc się z sobą wytwarzają pełnowartościowy zaczyn o swoistym działaniu, zwany holofermentem. Działanie sulfonamidów pole ga na tym, że wypierają one z holofermentu kwas para-aminobenzoesowy, który jest naturalnym kofermentem, i wstępując na jego miejsce tworzą z apofermentem rzekomych oloferment, nieprzydatny do życia bakterii. [patrz też: brak odruchu kolanowego, lekarz z dojazdem do domu poznań, usg rzeszów prywatnie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brak odruchu kolanowego lekarz z dojazdem do domu poznań usg rzeszów prywatnie