Kryzotynib w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym raku płuca z dodatnim wynikiem ALK AD 10

W tym badaniu u 3 pacjentów z grupy kryzotynibu (2%) występowała śródmiąższowa choroba płuc związana z leczeniem w stopniu 3. lub wyższym; dwa z tych przypadków były śmiertelne. We wszystkich badaniach kryzotynibu, w tym w tym 11,12, szacowana częstość występowania śródmiąższowej choroby płuc w stopniu 3 lub wyższym wynosi 1%, częstość podobna do obserwowanej w przypadku badań klinicznych ...

Świat wolny od polio - ostatnie kroki

Globalne wysiłki na rzecz polio-eradykacji doprowadziły do dramatycznego spadku liczby przypadków polio, z szacowanych 350 000 przypadków w 125 krajach w 1988 r. Do 72 przypadków w 2015 r. Od stycznia 2016 r. Endemiczna transmisja polio spowodowana przez dzikie wirusy polio (WPV) została przerwana we wszystkich krajach z wyjątkiem Pakistanu i Afganistanu. Rzeczywiście, Globalna Komisja ds. Certyfi...

Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 3

Dzieci i młodzież z wcześniejszym zapaleniem płuc P. jirovecii zostały wykluczone. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby nadal otrzymywać lub przestać otrzymywać profilaktykę. Hipoteza była taka, że wśród pacjentów, którzy otrzymywali długoterminowe ART, wyniki w grupie, która zaprzestała przyjmowania profilaktyki byłyby podobne do wyników w grupie, która nadal otrzymywał...

Przejściowy przewóz jelit po spożyciu opornego na antybiotyki Enterococcus faecium z kurczaka i wieprzowiny ad 5

W 32 tygodniu ciąży zgłosiliśmy kobiety z ciążami, ponieważ wiele kobiet z bliźniakami chce rozpocząć planowanie sposobu porodu w tym czasie i dlatego, że wiele porodów bliźniąt jest przedwczesnych. Kryteria wykluczenia to bliźniaki jednojajowe, zmniejszenie płodu w 13 lub więcej tygodniach ciąży, letalna anomalia płodu, przeciwwskazanie do porodu lub porodu (np. Płodu, druga bliźniaczka znacz...

Najnowsze zdjęcia w galerii oczyszczanie-organizmu.edu:

331#bulging krążka , #bolimuszka , #elektrostymulacja przeciwwskazania , #bulging krążków międzykręgowych , #kocha lubi szanuje cda , #wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie , #doxycyclinum cena , #yersinia enterocolitica leczenie , #pęcherz autonomiczny , #rośliny akwariowe allegro ,