Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 6

Charakterystyka wyjściowa była zasadniczo zrównoważona między dwiema grupami (Tabela i Tabela S1 w dodatku uzupełniającym). W randomizacji średnia wieku uczestników wynosiła 7,9 lat (zakres międzykwartylowy, 4,6 do 11,1); 11% uczestników było w wieku 13 lat lub starszych. Ponadto uczestnicy otrzymywali ART za medianę 2,1 roku (zakres międzykwartylowy od 1,8 do 2,3); 754 uczestników (99%) otrzymało ART pierwszej linii. Łącznie 38 uczestników (5%) miało odsetek komórek T CD4 mn...

Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 3

Dzieci i młodzież z wcześniejszym zapaleniem płuc P. jirovecii zostały wykluczone. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby nadal otrzymywać lub przestać otrzymywać profilaktykę. Hipoteza była taka, że wśród pacjentów, którzy otrzymywali długoterminowe ART, wyniki w grupie, która zaprzestała przyjmowania profilaktyki byłyby podobne do wyników w grupie, która nadal otrzymywała profilaktykę (tj. Zaprzestanie profilaktyki nie byłoby gorsze od kon...

W czasie laryngoskopii bezposredniej obmacujemy okolice zwezenia sonda od góry

W tych zwłaszcza razach laryngoskopia bezpośrednia u dorosłych, a zwłaszcza li dzieci, powinna być podstawową metodą badania. W czasie laryngoskopii bezpośredniej obmacujemy okolicę zwężenia sondą od góry, jako też i przez tracheoskop od dołu. Niekiedy w czasie laryngoskopii bezpośredniej wprowadzamy do krtani wąską rurę bronchoskopową. Rura ta zatrzymuje się w miejscu zwężenia bliznowatego albo też przechodzi przez zwężenie rozepchnąwszy przylegające do siebie raczej w...

Kliniczne cechy zapalenia mózgu wywołanego przez wirusa nipah u rolników świń w Malezji cd

Czy zatwierdzenie flibanseryny (Addyi) do stosowania w leczeniu hipoaktywnych zaburzeń pożądania seksualnego (HSDD) u kobiet przed menopauzą było już dawno spóźnione. A może był to błąd. Wobec rozbieżności poglądów, w FDA uważamy, że ważne jest wyjaśnienie, dlaczego flibanserin został zatwierdzony po dwukrotnym odrzuceniu. HSDD charakteryzuje się zmniejszonymi fantazjami seksualnymi i pragnieniem aktywności seksualnej, która powoduje wyraźne trudności lub trudności inte...

Najnowsze zdjęcia w galerii oczyszczanie-organizmu.edu:

331#bulging krążka , #bolimuszka , #elektrostymulacja przeciwwskazania , #bulging krążków międzykręgowych , #kocha lubi szanuje cda , #wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie , #doxycyclinum cena , #yersinia enterocolitica leczenie , #pęcherz autonomiczny , #rośliny akwariowe allegro ,