Kryzotynib w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym raku płuca z dodatnim wynikiem ALK AD 10

W tym badaniu u 3 pacjentów z grupy kryzotynibu (2%) występowała śródmiąższowa choroba płuc związana z leczeniem w stopniu 3. lub wyższym; dwa z tych przypadków były śmiertelne. We wszystkich badaniach kryzotynibu, w tym w tym 11,12, szacowana częstość występowania śródmiąższowej choroby płuc w stopniu 3 lub wyższym wynosi 1%, częstość podobna do obserwowanej w przypadku badań klinicznych inhibitorów kinazy EGFR w badaniach klinicznych.30 Chociaż ...

Randomizowane badanie planowej cesarskiej lub dopochwowej porodu w przypadku podwójnej ciąży AD 4

Dane dotyczące niemowląt z pierwotnymi zdarzeniami końcowymi zostały rozstrzygnięte, z maskowaniem przydzielonej grupy i (jeśli to możliwe) metody dostarczenia przez komisję orzekającą. Innym rezultatem było połączenie śmierci matek lub poważnych chorób macierzyńskich przed 28 dniami po porodzie, zdefiniowanymi jako jeden lub więcej z następujących: śmierć; krwotok (utrata krwi .1500 ml, konieczność transfuzji krwi lub konieczność poszerzenia i wyły...

Siedziba niedroznosci

Można również badać wahania oscylometryczne po wystąpieniu zespołu Hornera lub uczucia ciepła w kończynie dolnej; wzrost wychyleń przemawia za tłem kurczowym zaburzeń krążenia tętniczego. 3. Siedziba niedrożności Badanie oscylometryczne dostarcza cennych wskazówek co do miejsca zwężenia. Robimy dodatkowo z reguły także arteriografię, która wyjaśnia stopień i rodzaj schorzenia, wysokość przeszkody oraz wydolność. krążenia obocznego. Prz...

Zależność obwodowej sily skrawania PZ

W okresie obniżania stężenia leku mierzono ciśnienie krwi co tydzień i podczas rutynowych wizyt kontrolnych co miesiąc w klinice. Analiza statystyczna
Test t dla niezależnych grup wykorzystano w następujących analizach: porównania linii bazowych z randomizacją, porównania zmian od linii podstawowej do tygodni 16 i 32 między obiema grupami oraz porównania linii bazowej pacjentów, dla których 16- dane tygodniowe echokardiograficzne były dostępne dla pac...

Najnowsze zdjęcia w galerii oczyszczanie-organizmu.edu:

331#bulging krążka , #bolimuszka , #elektrostymulacja przeciwwskazania , #bulging krążków międzykręgowych , #kocha lubi szanuje cda , #wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie , #doxycyclinum cena , #yersinia enterocolitica leczenie , #pęcherz autonomiczny , #rośliny akwariowe allegro ,