Kryzotynib w porównaniu z chemioterapią w zaawansowanym raku płuca z dodatnim wynikiem ALK AD 9

W tym badaniu kryzotynib był skuteczniejszy niż pemetreksed lub docetaksel. Skuteczność docetakselu drugiej linii u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z dodatnim wynikiem ALK była niewielka, co było zgodne z wcześniejszymi badaniami z udziałem populacji ogólnej pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc.13, W przeciwieństwie do tego wskaźnik odpowiedzi na pemetreksed był wyższy niż oczekiwano - 29%, w porównaniu z 12,8% w ogólnej populacji pacjentów z gruczolakorakiem płuca, którzy byli wcześniej leczeni che...

Randomizowane badanie planowej cesarskiej lub dopochwowej porodu w przypadku podwójnej ciąży AD 2

W 32 tygodniu ciąży zgłosiliśmy kobiety z ciążami, ponieważ wiele kobiet z bliźniakami chce rozpocząć planowanie sposobu porodu w tym czasie i dlatego, że wiele porodów bliźniąt jest przedwczesnych. Kryteria wykluczenia to bliźniaki jednojajowe, zmniejszenie płodu w 13 lub więcej tygodniach ciąży, letalna anomalia płodu, przeciwwskazanie do porodu lub porodu (np. Płodu, druga bliźniaczka znacznie większa niż pierwsza bliźniaczka, anomalia płodu lub stan, który może powodować problemy mechaniczne przy dostawie i pop...

Leczenie srodkami o dzialaniu bakteriostatycznym

Leczenie środkami o działaniu bakteriostatycznym Duży krok naprzód w lecznictwie zakaźnych chorób narządu krążenia stanowi wprowadzenie leków wybitnie hamujących wzrost i zdolność do rozmnażania się bakterii. Zmniejszając żywotność bakterii umożliwiają one ich zwalczanie przez ustrój zakażony. Jedne z tych leków są wytwarzane jedynie na drodze syntetycznej, inne natomiast, zwane antibiotykami, są wytworami przemiany materii istot żywych niższych, przede wszystkim grzybków i pleśni, a także niektórych bakterii. D...

Metalizowana powierzchnia

Przyczyna niedrożności Należy przede wszystkim przypomnieć, że schorzenia organiczne występują częściej w obrębie kończyn dolnych, zwłaszcza u mężczyzn, natomiast nieorganiczne (arteriospastyczne) występują w obrębie kończyn górnych u kobiet i niejednokrotnie pozostają w związku z zaburzeniami czynności tarczycy i jajników. W zmianach organicznych brak jest często tętna obwodowego, natomiast w chorobie Raynauda tętno jest wyczuwalne nawet w czasie napadu. W chorobie Raynauda martwica opuszki zdarza się wyj...

Najnowsze zdjęcia w galerii oczyszczanie-organizmu.edu:

331#bulging krążka , #bolimuszka , #elektrostymulacja przeciwwskazania , #bulging krążków międzykręgowych , #kocha lubi szanuje cda , #wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie , #doxycyclinum cena , #yersinia enterocolitica leczenie , #pęcherz autonomiczny , #rośliny akwariowe allegro ,