Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce

Profilaktyka skojarzona trimetoksazolem (stała dawka trimetoprim-sulfametoksazolu) podawana przed terapią przeciwretrowirusową (ART) zmniejsza zachorowalność u dzieci zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Zbadaliśmy, czy dzieci i młodzież otrzymująca długoterminowe ART w Afryce Subsaharyjskiej mogą przerwać ko-trimoksazol. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowaną, nieinternatywną próbę zatrzymania się w porównaniu z kontynuowaniem codziennego, otwartego znakowania ko-trimoksazolu u dzieci i młodzieży w Ugandzie i Zimbabwe. Kwalifikujący się uczestnicy byli w wieku powyżej 3 lat...

Stopien niedroznosci

Stopień niedrożności Aparatem Pachona lub oscylometrem scala alternans Recklinghausena mierzy się amplitudę tętna stopniując ucisk mankietu aparatu do mierzenia ciśnienia krwi w środku ramienia, przedramienia ewentualnie uda i podudzia. Im większe zwężenie, tym mniejsza sprężystość ścian naczynia, a zatem tym mniejsze wahania oscylometru i bardziej płaski przebieg krzywej. Największa wysokość wahań wynosi na ramieniu w dziesięciokrotnym powiększeniu 50 mm, na przedramieniu 20 mm, na udzie 50 - 60 mm, na podudziu 25 mm. Należy badać z reguły również kończynę po przeciwległej stronie ...

Zatrucie ustroju wytworami rozpadu zmiażdżonych tkanek

W zespole zmiażdżenia ma znaczenie prócz tego zatrucie ustroju wytworami rozpadu zmiażdżonych tkanek. Stwierdzono, że ze zmiażdżonych mięśni odpływa do krwi 75% mioglobiny, 75% fosforanów, 66% potasu, 70% kreatyniny i 95% glikogenu. Składniki te oraz inne wytwory rozpadu obumarłej tkanki mięsnej wywołują zaburzenia czynności serca oraz kwasicę, która sprzyja strącaniu się w układzie cewkowym mioglobiny, hemoglobiny i hematyny. Strąty powstają głównie w cewkach krę- tych drugiego rzędu, w których mocz pierwotny jest już znacznie zagęszczony i kwaśny. Anatomia patologiczna. W okresie w...

nie jest mozliwe mieszanie dowolnego gatunku asfaltu z dowolna smola

Azotyny stosuje się doraźnie lub przez dłuższy czas. Jako lek doraźny stosuje się w napadzie dusznicy bolesnej wdychiwania azotynu amlowego po 2:3 krople (Rp. Amylii nitrosi gtt. fil. Dtd Nr V ad tubulum uitreum. S. skruszyć na chusteczce i wdychać). , wstrzykiwaia podskórne, domięśniowe lub dożylne 1 ml 2. 0 % azotynu sodowego (natriiuti niirosum) lub powolniej działającą nitroglicerynę w postaci 1% roztworu alkoholowego po 1-2 kropli na podstawie języka. W stosowaniu przewlekłym azotyn sodowy podaje się po 0,05 3 razy dziennie wewnętrznie (Rp. Natiii nilrosi 1,0 Ag: destillatae 10,0. D. S. Po...

Najnowsze zdjęcia w galerii oczyszczanie-organizmu.edu:

331#poradnia onkologiczna poznań , #implanty zębów przeciwwskazania , #kwiaty kwitnące w czerwcu , #metindol maść , #bulging krążka , #bolimuszka , #elektrostymulacja przeciwwskazania , #bulging krążków międzykręgowych , #kocha lubi szanuje cda , #wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie ,