Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

W cewkach moczowych krętych pierwszego rzędu odbywa się wsysanie glukozy, aminokwasów i znacznej części fosforanów. Wsysanie glukozy i prawdopodobnie aminokwasów wymaga obecności fosfatazy. W razie jej niedoboru lub nieobecności powstają zaburzenia czynności chłonnej wymienionego odcinka cewek moczowych. Mogą one objawić się cukromoczem nerkowym, aminoacidurią lub skojarzeniem obu tych spraw chorobowych. Cukromocz nerkowy (Diabetes renalis) Cukromocz nerkowy jest często chorobą dziedziczną. Mogą go wywoływać także jady hamujące fosfatazę, niezbędną do zwrotnego wsysania glukozy w cewkach krętych pierwszego rzędu. Takim jadem jest między innymi florydzyna. Choroba objawia się cukromoczem opornym na leczenie dietetyczne oraz obniżonym poziomem cukru w krwi; Znamienne jest to, że osoby, dotknięte cukromoczem nerkowym, znoszą bardzo dobrze nawet znaczne niedocukrzenie krwi. Choroba przebiega bez ketonemii i ketonurii. Przewlekłe moczenie aminokwasowe Jest to choroba, którą spostrzega się u dzieci. Opisywano ją pod nazwami: karłowaty wzrost nerczycowo-cukromoczowy, zespół Fanconiego, zespół Debro-de-Toni-Fanconieg” i krzywica nerkowa. Należyte światło na tę chorobę rzuciło stwierdzenie metodą papierowo- chromatograficzną Denta, że główną zmianą we wszystkich przypadkach opisywanych pod wyżej wymienionymi nazwami jest przewlekła aminoaciduria. Choroba kojarzy się często. z cukromoczem nerkowym i z fosfaturią, zatem z chorobami, zależnymi od zaburzenia wsysania glukozy i fosforanów w cewkach moczowych krętych pierwszego rzędu. Natomiast nie spostrzegano kojarzenia się aminoacidurii z niewydolnością kłębków nerkowych, z wyjątkiem końcowego okresu choroby, ani z chorobami, zależnymi od uszkodzenia cewek krętych drugiego rzędu. Ze stanowiska patogenetycznego aminoacidurię przypisuje się brakowi swoistej fosfatazy w początkowej części cewek moczowych, gdzie aminokwasy ulegają normalnie wsysaniu przy udziale fosfatazy. Prócz tej postaci niektórzy autorzy (Faneoni) przypuszczają, że aminoaciduria może być wywołana zakłóceniem pośredniej przemiany materii w ustroju powodującym nagromadzenie się w nim dużej ilości aminokwasów. Przekroczenie pewnego ich poziomu pociąga za sobą ich strącanie się, przede wszystkim cystyny jako aminokwasu najtrudniej rozpuszczalnego. Ta tzw. aminoaciduria metabolica jest znamienna między innymi dla ostrego zaniku wątroby. Objawy. Pierwsze objawy przewlekłej aminoacidurii, zależnej od niedoboru lub braku fosfatazy w początkowej części cewek moczowych, stwierdza się najczęściej w drugiej połowie pierwszego roku życia lub w drugim roku życia. [patrz też: choroby genetyczne człowieka rodzaje, dyżury aptek żywiec, wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroby genetyczne człowieka rodzaje dyżury aptek żywiec wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie