Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Ogólna ciepłota ciała w zespole zmiażdżenia

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Ogólna ciepłota ciała w zespole zmiażdżenia nie ulega zmianie. W dalszym przebiegu objawy niewydolności nerek mogą stopniowo cofnąć się, często jednak azocica coraz bardziej się zwiększa, pojawiają się bóle głowy, wymioty i inne objawy mocznicy i wreszcie następuje zgon. Rozpoznanie. Zespół dolnego nefronu rozwija się pod wpływem wyżej wymienionych czynników nie od razu, lecz dopiero po upływie paru godzin. Toteż by go nie przeoczyć, należy w przypadku jego możliwości dokładnie badać dobową ilość moczu i jego ciężar właściwy oraz poziom mocznika w krwi. Utrzymujące się oliguria i azocica świadczą o rozwijającym się zespole dolnego nefronu. . Rokowanie w zespole dolnego nefronu jest niepewne. Zgon może nastąpić już po paru dniach. Zapobieganie zespołowi dolnego nefronu polega na unikaniu wpływów często go wywołujących i na energicznym leczeniu wstrząsu pourazowego przez przetaczanie dostatecznej ilości krwi lub osocza. Leczenie. Już wczesne objawy zespołu dolnego nefronu (utrzymująca się oliguria z hipostenurią) nakazują niezwłoczne zastosowanie hlokadynowokainowej nerwów trzewnych lub blokady lędźwiowej. Zabieg ten ma za zadanie zwalczać kurcz naczyń kory nerek powodujący uszkodzenie nabłonka cewek moczowych. Ten sam cel można osiągnąć przez podawanie bromku tetraetyloamonowego w dawce 1,0 co 6 godzin w pierwszych 24 godzinach oraz 1,0 co 3 godziny w następnej dobie. Prócz tego stosuje się leczenie dietetyczne. Polega ono na ograniczeniu białka w stopniu zależnym od ciężkości przypadku i na podawaniu co najmniej jednego litra płynów na dobę. K was i c y zapobiega się podawaniem dwuwęglanu sodu do 4-6 g na dobę – aż do wystąpienia odczynu zasadowego moczu. Uporczywie utrzymującą się azocicę zwalcza się przepłukiwaniem jamy otrzewnej lub dializą krwi pozaustrojową. W zespole zmiażdżenia unieruchamia się nadto uszkodzoną kończynę i kładzie na nią lód na 4-5 godzin z przerwami 2-3 godzinowymi. Postępowanie to ma za zadanie zmniejszyć wsysanie trujących wytworów rozpadu obumarłych tkanek. [przypisy: papaweryna doz, implanty zębów przeciwwskazania, dyżur aptek śrem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek śrem implanty zębów przeciwwskazania papaweryna doz