Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Ostre rozlane śródmiąższowe zapalenie nerek

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Ostre rozlane śródmiąższowe zapalenie nerek nasuwaj ą na myśl: niedostateczne moczenie, zwłaszcza bezmocz, i mocznica prawdziwa w przypadku nikłych zmian w moczu u chorego gorączkującego, bez obrzęków, bez nadciśnienia tętniczego i bez niedrożności pozanerkowych dróg moczowych. Obecność limfocytów w osadzie moczu przemawia za zapaleniem śródmiąższowym, obecność zaś leukocytów za sprawą ropną, np. roponerczem. Rokowanie w zapaleniu śródmiąższowym nerek zależy od choroby podstawowej i od rozległości zmian w nerkach. Leczenie. W przypadkach ostrego rozlanego zapalenia śródmiąższowego nerek poleca się obłuszczenie nerki. W innych przypadkach osobnego leczenia choroba nie wymaga. PRZEWLEKŁE ZAPALENIE NEREK ŚRÓDMIĄŻSZOWE WSTĘPUJĄCE (NEPHRITIS INTERSTITIALIS CHRONICA ASCENDENS) Przewlekłe zapalenie nerek śródmiąższowe wstępujące zdarza się rzadko. Cechują je nacieki drobnokomórkowe w zrębie nerki, szerzące się w kierunku od piramid ku korze. Sprawa powstaje na tle zakażenia dolnej części narządu moczowego, zwłaszcza pęcherza moczowego. Klinicznie choroba objawia się białkomoczem i krwiomoczem bez zwiększenia ciśnienia tętniczego i ma przebieg łagodny. O tej chorobie należy pamiętać, gdy w toku choroby dolnych dróg moczowych powstaną przed chwilą przytoczone objawy. Osobnego leczenia choroba nie wymaga.
ZAPALENIE NEREK ROPNE (NEPHRITIS PURULENTA) Zapalenie ropne nerek powstaje na tle zakażenia nerek bakteriami. Bakterie mogą dostać się do nerek 4 drogami: 1) z krwi (zapalenie nerek ropne krwiopochodne, czyli zstępujące nephris purulenta haematogenes s. descendens ) ; 2) z dróg moczowych (nerek pochodne, czyli genes s. ascendens); 3) z przewodu pokarmowego drogami chłonnymi (nerek ropne nephritis phogenes) ; 4) z zewnątrz w przypadkach zranienia nerki (zapalenie nerek ropne urazowe, nephritis purulenta traumatico.), [przypisy: papaweryna doz, implanty zębów przeciwwskazania, dyżur aptek śrem ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek śrem implanty zębów przeciwwskazania papaweryna doz