Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2018

Pomimo wysokiego poziomu oporności na ko-trimoksazol, profilaktyka za pomocą tego połączenia leków przed terapią przeciwretrowirusową (ART) zmniejsza śmiertelność, zachorowalność i częstość hospitalizacji wśród dorosłych dorosłych zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) 1-6 i dzieci, 7,8, głównie zmniejszenie częstości występowania zapalenia płuc, biegunki i malarii.1-8 Rosnąca dostępność ART w Afryce Subsaharyjskiej znacznie obniżyła zachorowalność i śmiertelność wśród dzieci zakażonych wirusem HIV.9 Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 10 zalecają codzienną profilaktykę co-trimoksazolem u zakażonych wirusem HIV dzieci w wieku poniżej 2 lat oraz w wieku powyżej 2 lat, u których występuje objawowa choroba lub liczba limfocytów T CD4 poniżej progów związanych z wiekiem. Jednak wytyczne stanowią, że dzieci w wieku powyżej 5 lat, które wykazują dobrą przyczepność do terapii w ciągu ponad 6 miesięcy leczenia ART, pełny powrót do zdrowia klinicznego i liczba limfocytów T CD4 większa niż 350 na milimetr sześcienny, mogą przerwać podawanie ko-trimoksazolu. .11 Wytyczne te oparte są na opinii ekspertów i są poparte danymi obserwacyjnymi z Europy12 i Stanów Zjednoczonych13, co pokazuje, że zatrzymanie ko-trimoksazolu z odpowiednim odzyskiem komórek T CD4 nie zwiększa ryzyka zapalenia płuc wywołanego przez Pneumocystis jirovecii lub poważnego zakażenia bakteryjnego. Jednakże, zgodnie z naszą wiedzą, nie było żadnych prób przerwania leczenia kotrimoksazolem u dzieci i nie ma danych z Afryki Subsaharyjskiej, gdzie infekcje bakteryjne są powszechne, a malaria często występuje endemicznie.
Systematyczny przegląd 14 profilaktyki ko-trimoksazolowej wraz z wdrożeniem ART u młodzieży zakażonej wirusem HIV (> 13 lat) i dorosłych w warunkach ograniczonych pod względem zasobów wykazał zmniejszenie śmiertelności o 58% (95% przedział ufności [CI], 39 do 71). Jednakże, ponieważ większość badań miała krótki czas obserwacji, nie można było określić czasu trwania skutecznego leczenia; najdłuższe badanie (mediana okresu obserwacji, 4,9 roku) wykazało korzyści w zakresie przeżycia ko-trimoksazolu w ciągu 72 tygodni od ART, ale bez efektu po tym czasie.15 Przeanalizowaliśmy wpływ zatrzymania w porównaniu z kontynuacją profilaktyki ko-trimoksazolem u dzieci i nastolatków otrzymujących długo -term ART w badaniu antyretrowirusowym dla próby Watoto (ARROW) 16 w Ugandzie i Zimbabwe.
Metody
Projekt badania
W tym otwartym, randomizowanym badaniu z grupą równoległą, zapisaliśmy dzieci i nastolatków zakażonych wirusem HIV (. 3 lat), którzy otrzymywali ART w badaniu ARROW przez ponad 96 tygodni w trzech ośrodkach w Ugandzie i jednego na Zimbabwe; pełny protokół próbny jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Uczestnicy otrzymywali codziennie profilaktykę co-trimoksazolową (dawki raz dziennie 200 mg sulfametoksazolu i 40 mg trimetoprimu, 400 mg sulfametoksazolu i 80 mg trimetoprimu lub 800 mg sulfametoksazolu i 160 mg trimetoprimu o masie ciała 5 do 15, 15 do 30, lub> 30 kg, odpowiednio) i posiadała siatkę łóżkową potraktowaną insektycydami, jeśli żyli oni w obszarze endemicznym dla malarii
[patrz też: wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie, interwencja kryzysowa wrocław, mezoterapia bezigłowa cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: interwencja kryzysowa wrocław mezoterapia bezigłowa cena wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie