Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Zdarzenia kliniczne i ciężkie zdarzenia niepożądane zostały poddane przeglądowi zgodnie z kryteriami WHO18 przez komisję ds. Przeglądu w punkcie końcowym, której przewodniczący i członkowie byli niezależni od personelu badawczego i nie byli świadomi zadań związanych z badaniem. Analiza statystyczna
Oszacowaliśmy, że docelowa próba 947 uczestników obserwowana przez 1,5 do 2,5 roku, z utratą obserwacji poniżej 10%, dałaby 80% mocy do ustalenia, że zaprzestanie profilaktyki co-trimoksazolem nie jest gorsze od kontynuacji profilaktyki w odniesieniu do do podstawowego punktu końcowego skuteczności (stawka pierwszej hospitalizacji lub śmierci). Margines niezależności, wybrany przez consensus badaczy, został zdefiniowany jako górny 95% limit ufności dla różnicy między grupami nie większej niż 3 zdarzenia na 100 uczestników-lat, przy założeniu, że stopa 5 zdarzeń na 100 uczestników-lat wśród uczestników kontynuujących otrzymywanie ko-trimoksazolu (patrz Dodatek dodatkowy). Dane okresowe były przeglądane corocznie przez niezależny komitet monitorujący dane (dwa spotkania), z wykorzystaniem kryterium Haybittle-Peto. 19
Wszystkie pierwotne i drugorzędowe punkty końcowe inne niż wzrost, liczba limfocytów T CD4 i przyleganie do ART porównano pomiędzy randomizowanymi grupami z wykorzystaniem wykresów Kaplana-Meiera, testów logarytmicznych i modeli proporcjonalnego hazardu (stratyfikowane zgodnie z czynniki stratyfikacji podczas randomizacji), z czasem liczonym od randomizacji do pierwszego zdarzenia, ostatniej oceny klinicznej lub 16 marca 2012 r. (zamknięcie próbne), w zależności od tego, która z tych dat była wcześniejsza. Wszystkie porównania przeprowadzono w populacji uczestników poddanych randomizacji (analiza zamiaru leczenia). Przedstawione wartości P pochodzą z testów hipotezy zerowej o braku różnicy w skuteczności lub bezpieczeństwie między grupami zrandomizowanymi (tj. Testami wyższości); bezwzględne różnice w częstości zdarzeń (z 95% przedziałami ufności) zostały oszacowane, aby wyraźnie odnieść się do pierwotnej hipotezy o braku zgodności. Szczegóły analiz statystycznych podano w Dodatku Uzupełniającym.
Wyniki
Randomizacja i kontynuacja
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja w badaniu, losowanie i obserwacja. Spośród 1145 uczestników badania antyretrowirusowego dla Watoto (ARROW), którzy otrzymali 96 tygodni terapii przeciwretrowirusowej (ART) lub byli w wieku co najmniej 3 lat, 133 nie było poddawanych randomizacji (np. Ponieważ uczestnik uczestniczył w klinice bez opiekuna, do którego można się zwrócić w celu udzielenia świadomej zgody). Łącznie 252 uczestników badania ARROW kwalifikowało się do randomizacji, ale odmówiło, głównie z powodu silnego przekonania opiekuna co do korzyści ko-trimoksazolu
[podobne: ibuprofen pabi ulotka, twój mieroszów, skurcz auksotoniczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 4”

 1. Kamila Says:

  Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

 2. Adam Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do ortodonta w lublinie[...]

 3. Freak Says:

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

 4. Olga Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wkładki do butów do biegania[...]

 5. Cereal Killer Says:

  Chory powinien leżeć na boku.

 6. Maksymilian Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet ortodontyczny[...]

 7. Woo Woo Says:

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

Powiązane tematy z artykułem: ibuprofen pabi ulotka skurcz auksotoniczny twój mieroszów