Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Łącznie 2 uczestników (zarówno w grupie leczenia zatrzymanego) otrzymywało profilaktykę dapsonową, jak i byli poddawani randomizacji błędnie; nie zostały uwzględnione w analizie. W sumie 5 uczestników nie było uprawnionych do tego badania, ale mimo to zostali włączeni do analizy: 2 uczestników (zarówno w grupie z profilaktyką kontynuowaną) otrzymało mniej niż 96 tygodni ART i 3 (2 uczestników w grupie zatrzymanej pod kątem profilaktyki i w grupie z profilaktyką kontynuowaną) otrzymała diagnozę zapalenia płuc Pneumocystis jirovecii; jednak diagnoza nie została uznana za definitywną, wystąpiła przed rejestracją i nie była uznana przez klinicystę leczenia za wiarygodną. W grupie kontynuującej profilaktykę uczestnik tymczasowo przerwał ko-trimoksazol podczas randomizacji i wznowił go miesiąc później. W grupie, której podawano profilaktykę, 3 uczestników nadal otrzymywało błąd co-trimoxazole; uczestnik zatrzymał profilaktykę 4 miesiące po randomizacji, ale pozostałe 2 nie ustały po zidentyfikowaniu błędu, ze względu na preferencje opiekuna. W grupie kontynuującej profilaktykę 3 uczestników przestało otrzymywać ko-trimoksazol (średni czas trwania profilaktyki, 62 tygodnie [zakres, 42 do 78]); 2 uczestników zatrzymało się na około 6 tygodni z powodu błędu kliniki, a zatrzymało się celowo, gdy zaszła w ciążę. W grupie, której podawano profilaktykę, 22 uczestników ponownie rozpoczęło ko-trimoksazol (mediana czasu trwania do ponownego rozpoczęcia, 30 tygodni [zakres, dzień do 95 tygodni]). Przyczyny wznowienia profilaktyki obejmowały opiekę nad chorym (w przypadku 14 osób) oraz problem kliniczny (w przypadku 4: z gruźlicą, z zapaleniem płuc P. jirovecii i 2 z niską liczbą limfocytów T CD4); Profilaktyka została tymczasowo wznowiona u 2 pacjentów z powodu błędu kliniki lub opiekuna i nie podano żadnego powodu 2. Badanie zakończyło się 16 marca 2012 r .; minimalny okres obserwacji wynosił 48 tygodni w grupie z profilaktyką kontynuowaną i 30 tygodni w grupie, której podawano profilaktykę. Łącznie 1012 uczestników badania ARROW było podchodzących do randomizacji w obecnym badaniu (ryc. 1), z których 252 nie zostało przypadkowo przypisanych do grupy próbnej, w większości przypadków, ponieważ ich opiekunowie mocno wierzyli, że ko-trimoksazol był korzystny. Od września 2009 r. Do lutego 2011 r. Losowo przydzielono 384 uczestników, którzy przestali otrzymywać ko-trimoksazol, a 376 losowo przydzielono do kontynuacji otrzymywania ko-trimoksazolu. Spośród uczestników losowo przydzielonych do zaprzestania otrzymywania ko-trimoksazolu, 2 otrzymywało profilaktykę daptonową i zostali wyłączeni z analizy; Uwzględniono 758 uczestników.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników podczas losowania
[hasła pokrewne: brevoxyl wycofany, milurit ulotka, revalid cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 5”

 1. Onion King Says:

  Article marked with the noticed of: medycyna estetyczna lublin[...]

 2. Highlander Monk Says:

  mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

 3. Vortex Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: nogi[...]

 4. Desert Haze Says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: brevoxyl wycofany milurit ulotka revalid cena