Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
July 6th, 2019

Charakterystyka wyjściowa była zasadniczo zrównoważona między dwiema grupami (Tabela i Tabela S1 w dodatku uzupełniającym). W randomizacji średnia wieku uczestników wynosiła 7,9 lat (zakres międzykwartylowy, 4,6 do 11,1); 11% uczestników było w wieku 13 lat lub starszych. Ponadto uczestnicy otrzymywali ART za medianę 2,1 roku (zakres międzykwartylowy od 1,8 do 2,3); 754 uczestników (99%) otrzymało ART pierwszej linii. Łącznie 38 uczestników (5%) miało odsetek komórek T CD4 mniejszy niż 15% przy randomizacji, mediana odsetka limfocytów T CD4 wynosiła 33% (zakres międzykwartylu, 26 do 39), a mediana liczby limfocytów T CD4 u osób w wieku powyżej 5 lat było to 720 na milimetr sześcienny (zakres międzykwartylowy, 489 do 1055). Mediana czasu obserwacji od randomizacji do daty zamknięcia badania lub ostatniego dnia, w którym uczestnik był znany, wynosiła 2,1 roku (zakres międzykwartylowy od 1,8 do 2,2); grupa, w której profilaktyka została zatrzymana, miała 763 uczestników-lat obserwacji, w porównaniu do 759 osób w grupie, która nadal otrzymywała profilaktykę. W sumie dziewięciu uczestników wycofało się z badania lub zginęło w wyniku obserwacji (siedmiu uczestników w grupie zatrzymanej pod względem profilaktyki i dwóch w grupie z profilaktyką-kontynuacją) (ryc. 1).
Łącznie 96,0% uczestników w tym badaniu nie było otrzymujących nie otrzymujących ko-trimoksazolu w grupie zatrzymanej pod kątem profilaktyki, a 99,6% uczestnika spędzało czas na otrzymywaniu ko-trimoksazolu w grupie kontynuującej profilaktykę. Łącznie 2 uczestników (1%) losowo przydzielonych do zatrzymania ko-trimoksazolu nigdy się nie zatrzymało, a 3 (1%) losowo przydzielonych do kontynuacji profilaktyki zostało następnie zatrzymanych; 22 uczestników (6%) losowo przydzielonych do zaprzestania profilaktyki następnie wznowiło leczenie, głównie ze względu na obawy opiekuna lub lekarza (ryc. 1). Łącznie 21 uczestników (3%) zaczęło otrzymywać ART drugiej linii.
Punkty końcowe skuteczności
Rycina 2. Rycina 2. Pierwsza hospitalizacja lub zgon i pierwszy potwierdzony diagnostycznie epizod malarii u uczestników, którzy kontynuowali lub zaprzestali profilaktykę ko-trimoksazolem. Wszystkie współczynniki ryzyka były stratyfikowane zgodnie z czynnikami randomizacji, z wartościami P obliczonymi z testu stratyfikacji log-rank. Liczba pacjentów, którzy powinni być leczeni ko-trimoksazolem przez rok w celu zapobiegania pierwszej hospitalizacji lub zgonu wynosiła 25 (panel A); liczba ta musi być leczona, aby zapobiec wystąpieniu pierwszego epizodu malarii 16 (panel B).
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i drugorzędne końcowe punkty końcowe. Ogółem 72 uczestników w grupie zatrzymanej pod kątem profilaktyki (19%) w porównaniu z 48 w grupie z profilaktyką kontynuowaną (13%) osiągnęło punkt końcowy skuteczności leczenia w przypadku hospitalizacji lub zgonu (współczynnik ryzyka, 1,64; 95% CI, 1,14 do 2,37; P = 0,007 w teście log-rank, 6,8 vs
[przypisy: polimaty wikipedia, skurcz auksotoniczny, dami skarżysko ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 6”

 1. Zesty Dragon Says:

  [..] Cytowany fragment: seksuolog warszawa[...]

 2. Tacklebox Says:

  W suplemencie jest dużo składników potrzebnych przy chorobie tarczycy

 3. Krzysztof Says:

  Article marked with the noticed of: dieta dukana[...]

 4. Laura Says:

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

Powiązane tematy z artykułem: dami skarżysko polimaty wikipedia skurcz auksotoniczny