Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
July 6th, 2019

W porównaniu z uczestnikami, którzy nadal otrzymywali ko-trimoksazol, ci, którzy przerwali jego przyjmowanie, mieli większy wzrost liczby białych krwinek i liczby neutrofili po 12 tygodniach (odpowiednio skorygowany P = 0,009 i 0,004) (rysunek S3A w dodatkowym dodatku) a następnie (globalny P <0,001 dla obu porównań). Wzrost odsetka limfocytów T CD4 był wolniejszy w grupie zatrzymanej pod kątem profilaktyki niż w grupie z profilaktyką kontynuowaną, szczególnie początkowo (skorygowany P = 0,01 w 12. tygodniu, globalne P = 0,002) (Figura 3B), ale nie było istotne różnice między grupami w bezwzględnych licznikach komórek T CD4 (globalne P = 0,98) (rysunek S3B w dodatkowym dodatku). Obserwowano tendencję do niewielkiej redukcji wyniku z zera dla osób, które zaprzestały otrzymywania ko-trimoksazolu w porównaniu z tymi, którzy nadal go otrzymywali (globalne P = 0,07) (ryc. 3C), ale wysokość – dla Wyniki w skali z były podobne w obu grupach (globalne P = 0,19) (rysunek S3C w dodatkowym dodatku), podobnie jak wskaźnik masy ciała w zależności od wieku (globalny P = 0,34).
Nie było istotnej różnicy między grupą zatrzymaną pod względem profilaktyki a grupą z profilaktyką kontynuacji w odniesieniu do przestrzegania ART, co oceniono na podstawie danych zgłoszonych przez samego pacjenta i danych uzyskanych od opiekuna podczas każdej wizyty kontrolnej w przypadku dawek ART pominiętych podczas poprzedniego leczenia. 4 tygodnie (średni procent uczestników z pominiętymi dawkami po randomizacji, odpowiednio 7% i 8%, globalne P = 0,21). Przed randomizacją, podobne proporcje uczestników w grupie zatrzymanej pod kątem profilaktyki i grupy z profilaktyką kontynuacją donoszą o brakach dawek ko-trimoksazolu w ciągu ostatnich 4 tygodni (średnio odpowiednio 5% i 6%, globalne P = 0,26), a odsetek ten pozostawał podobny w profilaktyce – grupa kontynuowana po randomizacji (średnia, 6%). Nie było również znaczących różnic między grupami pod względem liczby pominiętych dawek w weekendy lub przez 2 lub więcej kolejnych dni (dane nie przedstawione). W trakcie obserwacji odsetek opiekunów i uczestników w Ugandzie, którzy zgłaszali korzystanie z łóżeczka każdego wieczora w poprzednim tygodniu, był wyższy w grupie zatrzymanej pod względem profilaktyki niż w grupie z profilaktyką kontynuowaną (średnia, 99% vs. 98%; globalny P = 0,02).
Dyskusja
W tym randomizowanym badaniu porównano przerwanie profilaktyki ko-trimoksazolowej z ciągłą profilaktyką u dzieci i młodzieży leczonych ART w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie częstotliwość infekcji bakteryjnych i pierwotniakowych jest wysoka
[przypisy: twój mieroszów, specmed krosno, skurcz auksotoniczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowana próba przedłużonego ko-trimoksazolu u dzieci zakażonych wirusem HIV w Afryce AD 9”

 1. Snake Eyes Says:

  wcale nie ma tych suplementów od groma

 2. Voluntary Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: choroba meniera[...]

 3. Jigsaw Says:

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

 4. Emilia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: szczoteczka elektryczna do zębów[...]

 5. Dangle Says:

  Sporo sie dowiedzialam

Powiązane tematy z artykułem: skurcz auksotoniczny specmed krosno twój mieroszów