Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Randomizowane badanie planowej cesarskiej lub dopochwowej porodu w przypadku podwójnej ciąży AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pierwsza analiza okresowa obejmowała dane z pierwszych 1000 kobiet, które przeżyły randomizację, a druga zawiera dane z pierwszej 1800 kobiet, które przeszły randomizację. Śmierć płodów i noworodków oraz śmierć matek zostały wyłączone z analiz odpowiednio chorób noworodków i matek. Iloraz szans i 95% przedział ufności dla złożonego pierwotnego wyniku z zaplanowanym cięciem cesarskim, w porównaniu z planowanym porodem, zostały obliczone za pomocą modelu logistycznego z płodem lub niemowlęciem jako jednostką analizy i uogólnionymi równaniami szacunkowymi korelacja między dwoma płodami lub niemowlętami z tej samej ciąży.19,20
Zastosowano dwa modele: jeden z samą leczoną grupą i drugą z grupą leczoną oraz zmienne stratyfikacyjne parzystości i wieku ciążowego w randomizacji. Dwustronną wartość P wynoszącą 0,05 lub mniej uznano za wskazującą istotność statystyczną dla złożonego pierwotnego wyniku. Ponieważ do celów analiz pośrednich zastosowano bardzo rygorystyczny poziom istotności (dwustronna wartość P <0,002), nie uznano żadnej korekty za ostateczną analizę. Standardowe modele regresji logistycznej zastosowano do porównania grup terapeutycznych w odniesieniu do matczynego wyniku złożonego. Istotność statystyczną ustalono przy dwustronnej wartości P mniejszej niż 0,01 dla matczynego wyniku złożonego. Chociaż nie planowano a priori, zastosowano dwie próbki t-testów w celu porównania średnich grup terapeutycznych w odniesieniu do wieku ciążowego w momencie porodu, czasu od randomizacji do dostarczenia pierwszego bliźniaka i odstępu między podwójnymi porodami. W przypadku tych analiz uważano, że dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kobiet i ich ciąż w punkcie wyjściowym. Prześledzone analizy podgrup dla pierwotnego wyniku przeprowadzono poprzez przetestowanie terminu interakcji między grupą leczoną a następującymi zmiennymi wyjściowymi: parzystość (0 vs. . 1), wiek ciążowy przy randomizacji (32 tygodnie 0 dni do 33 tygodni 6 dni, 34 tygodnie 0 dni do 36 tygodni 6 dni lub 37 tygodni 0 dni do 38 tygodni 6 dni), wiek matki (<30 lat w porównaniu do .30 lat), prezentacja drugi bliźniak (cephalic vs. noncephalic), kosmówkowość (dichorionowa vs. monochoroniowa) oraz krajowa umieralność okołoporodowa w kraju zamieszkania matki (<15 zgonów na 1000 urodzeń, 15 do 20 zgonów na 1000 urodzeń lub> 20 zgonów na 1000 porodów) 21 (Tabela 1).
Wyniki
Charakterystyka uczestników
Rysunek 1. Rysunek 1. Randomizacja, rejestracja i dane wynikowe.W okresie od 13 grudnia 2003 r. Do 4 kwietnia 2011 r. Badanie objęło 2804 kobiety w 106 ośrodkach w 25 krajach
[przypisy: choroba huntingtona wikipedia, nailner lakier, progresline ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowane badanie planowej cesarskiej lub dopochwowej porodu w przypadku podwójnej ciąży AD 5”

 1. Jeremi Says:

  Article marked with the noticed of: laboratorium biologiczne[...]

 2. Tan Stallion Says:

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 3. Marianna Says:

  [..] Cytowany fragment: blogi[...]

 4. Anna Says:

  może i was dotyczy podobny problem

Powiązane tematy z artykułem: choroba huntingtona wikipedia nailner lakier progresline