Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

W czasie laryngoskopii bezposredniej obmacujemy okolice zwezenia sonda od góry

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W tych zwłaszcza razach laryngoskopia bezpośrednia u dorosłych, a zwłaszcza li dzieci, powinna być podstawową metodą badania. W czasie laryngoskopii bezpośredniej obmacujemy okolicę zwężenia sondą od góry, jako też i przez tracheoskop od dołu. Niekiedy w czasie laryngoskopii bezpośredniej wprowadzamy do krtani wąską rurę bronchoskopową. Rura ta zatrzymuje się w miejscu zwężenia bliznowatego albo też przechodzi przez zwężenie rozepchnąwszy przylegające do siebie raczej wiotkie tkanki. W takim przypadku widzimy, jak przy wycofywaniu rury bronchoskopowej fałdy i wały miękkich tkanek wracają z powrotem na dawne miejsce zamykając światło. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

W czasie laryngoskopii bezposredniej obmacujemy okolice zwezenia sonda od góry

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Na nitce tej wprowadzone będą później do krtani odpowiednie miękkie lub półsztywne rozszerzadła. Dokładną technikę rozszerzania krtani specjalnymi drenami gumowymi opracował Pieniążek, tubusami zaś Jackson. W przypadkach, gdy znaczne zwężenia zależą od przemieszczenia chrząstek, znacznych przerostów ochrzęstnej albo ubytków rusztowania krtani należy rozpocząć leczenie od rozszczepienia krtani (laryngofissura). Przez zabieg ten uzyskujemy widoczność wnętrza krtani. Po rozszczepieniu krtani możemy wyciąć – możliwie podśluzówkowo – twory zwężające lub zamykające światło krtani oraz wykonać różne zabiegi plastyczne (wszczepienie płatów skóry itd. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

W czasie laryngoskopii bezposredniej obmacujemy okolice zwezenia sonda od góry

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

W czasie laryngoskopii bezposredniej obmacujemy okolice zwezenia sonda od góry

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ocena arteriogramu. Całkowite zamknięcie światła tętnicy rozpoznajemy łatwo na zasadzie przerwy kontrastu. W niedrożności niecałkowitej światło tętnicy ulega tak znacznemu zwężeniu, że można zaledwie wprowadzić do tętnicy grubą igłę. W tych przypadkach obraz rentgenowski wykazuje, że wyściółka wewnętrzna tętnicy jest w sprawie zapalnej (endangitis) gładka, natomiast w stwardnieniu tętnic nierówna w związku z owrzodzeniami błony wewnętrznej. Wężykowaty przebieg tętnic obocznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

W czasie laryngoskopii bezposredniej obmacujemy okolice zwezenia sonda od góry

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off