Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

Tracheotomia wywołuje raczej zwężenia samej tchawicy. Jeśli jednak popełniono błąd, polegający na tym, że nie pozostawiono nienaruszonych pierścieni między okienkiem wyciętym w tchawicy a chrząstką obrączkową wtedy rurka tracheotomijna wywołuje rychło obrzęk, potem zaś przerost błony śluzowej a nieraz i ochrzęstnej w dolnej części chrząstki obrączkowej. W dalszym przebiegu przychodzi w ten sposób do trwałego zwężenia światła krtani w tym miejscu. Rozcięcie chrząstki obrączkowej albo więzadła obrączkowo-tarczowego i umieszczenie tamże kaniuli na czas dłuższy powoduje nieodwołalnie u dzieci zwężenie krtani. Wyżej opisane zwężenia krtani występują tym łatwiej, im młodsze jest dziecko i tym trudniejsze są do leczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

Inne przypadki ze zwężeniami bliznowatymi lub nawet zarośnięciem krtani, leżącym zwłaszcza poniżej głośni, należy poddać próbom rozszerzania. W tych razach możemy zastosować metody czystego rozszerzania stosując rozszerzadła o coraz to większym wymiarze albo łączyć nacięcie blizny z następowym rozszerzaniem. Wewnątrzkrtaniowe nacięcia blizn należy wykonywać pod możliwie dokładną kontrolą oka, najczęściej używając direktoskopu. Nacięcia te możemy wykonywać od góry albo od dołu od strony przetoki tchawiczej. Rozcięcie blizn od środka krtani dokonywane pod kontrolą oka nazywamy też wewnętrznym rozszczepieniem krtani (laryngofissura endolaryngea). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

Tętno tętnicy grzbietowej stopy może być co prawda niewyczuwalne w przypadku, gdzie nie ma zaburzeń krążenia, lecz i odwrotnie, tętno może być zachowane w przypadku niewątpliwych zmian w drobnych tętniczkach, a nawet może być napięte ponad normę wskutek wzniesień wywołanych falą wsteczną. U kobiet objawy choroby Raynauda występują w postaci nagłego uczucia zimna w obu rękach oraz mrowienia i zdrętwienia połączonego ze zblednięciem palców. Palce stają się podobne do palców zwłok, lecz po przejściu napadu przybierają barwę siną. Chorobę Raynauda różnicujemy z wtórnymi stanami kurczowymi naczyń w zarostowym zapaleniu tętnic, zaburzeniami krążenia w następstwie stwardnienia tętnic oraz zatoru tętniczego tudzież z jamistością rdzenia, białaczką twardziną skóry (sclerodermia) i zaburzeniami po stosowaniu przetworów sporyszowych. Jeżeli rozpoznanie jest pewne lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie zaburzenia krążenia tętniczego, musimy przed rozpoczęciem leczenia rozważyć, jakie jest podłoże choroby, organiczne, czynnościowe, czy mamy współistnienie obu tych przyczyn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

Historię raka na początku badania zgłosiło 93 pacjentów z grupy darbepoetyny alfa i 78 z grupy placebo. Spośród tych pacjentów zmarło 44 w grupie darbepoetyny alfa i 36 w grupie placebo; zgonów przypisano odpowiednio rakowi u 4 i 6 pacjentów, bez znaczących różnic między grupami. Nie stwierdzono istotnej różnicy pomiędzy skurczowym ciśnieniem krwi w trakcie badania, ale rozkurczowe ciśnienie krwi było o mm Hg większe (mediana AUC) w grupie darbepoetyny alfa niż w grupie placebo (P = 0,03). Dyskusja
Oceniliśmy wpływ korygowania niedokrwistości u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca przez dodanie darbepoetyny alfa do współczesnej terapii, przy docelowym poziomie hemoglobiny 13,0 g na decylitr. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

W momencie odcięcia danych mediana czasu obserwacji całkowitej przeżywalności wynosiła 12,2 miesiąca w grupie kryzotynibu i 12,1 miesiąca w grupie otrzymującej chemioterapię. Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka kliniczna pacjentów w populacji docelowej, którą należy leczyć. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

Charakterystyka wyjściowa była zasadniczo zrównoważona między dwiema grupami (Tabela i Tabela S1 w dodatku uzupełniającym). W randomizacji średnia wieku uczestników wynosiła 7,9 lat (zakres międzykwartylowy, 4,6 do 11,1); 11% uczestników było w wieku 13 lat lub starszych. Ponadto uczestnicy otrzymywali ART za medianę 2,1 roku (zakres międzykwartylowy od 1,8 do 2,3); 754 uczestników (99%) otrzymało ART pierwszej linii. Łącznie 38 uczestników (5%) miało odsetek komórek T CD4 mniejszy niż 15% przy randomizacji, mediana odsetka limfocytów T CD4 wynosiła 33% (zakres międzykwartylu, 26 do 39), a mediana liczby limfocytów T CD4 u osób w wieku powyżej 5 lat było to 720 na milimetr sześcienny (zakres międzykwartylowy, 489 do 1055). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polimaty wikipedia’

Tracheotomia wywoluje raczej zwezenia samej tchawicy

Posted in Uncategorized  by admin
June 24th, 2019

Nasz dług do tamtej ery został częściowo przesłonięty faktem, że poza chirurgią nie było wyraźnego, mierzalnego związku pomiędzy efektywnością i skutecznością w medycynie na początku XX wieku. Chociaż lekarze byli stosunkowo dobrzy w badaniu choroby, nadal byli trochę ograniczeni w swoich zdolnościach do przeprowadzania terapii lub leczenia. Nie było więc jasnego sensu tego, co dokładnie trzeba było uczynić wydajnym. Gilbreth i jego współcześni rozpoznali ten problem i zaczęli szukać sposobów na oszacowanie produktu szpitalnego. Proponowany przez Gilbretha produkt, minuty szczęścia , nie zyskał przyczepności.5 Tak naprawdę nie było innych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries