Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W postaci krwiopochodnej sprawa dotyczy zwykle obu nerek. Postać ta zdarza się przeważnie w ostrym wrzodziejącym zapaleniu wsierdzia, w posocznicy i w ropnicy, gdy bakterie ropotwórcze, przeważnie paciorkowce, dostaną się z krwi do nerek. Tutaj bakterie zatrzymują się w naczyniowych pętlach kłębków lub w naczyniach włoskowatych dookoła cewek, wywołując zapalenie nerek zatorowe ropne (mephritis purulenta emboliea), albo też dostają się przez pętle kłębków do cewek i zatrzymując się w istocie rdzeniowej w brodawkach nerkowych wywołują ropne ich zapalenie (nephritis papiuaris mycotica). Ropnie zatorowe są zazwyczaj małe, wielkości łebka szpilki, okrągłe, z rąbkiem przekrwionym lub nawet krwotocznym dookoła. Najczęstszą ich siedzibą bywa kora. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W ropnym zapaleniu nerek powstającym wskutek zakażenia z przewodu pokarmowego drogą naczyń chłonnych zmiany zapalne dotyczą kory nerki, w której tworzą się drobne ropnie. Postać urazowa ropnego zapalenia nerek kojarzy się zwykle z zapaleniem ropnym przynerkowym i okołonerkowym. Objawy ropnego zapalenia nerek krwiopochodnego są zwykle zamaskowane przez chorobę podstawową, tak iż sprawę nerkową rozpoznaje się dopiero podczas badania zwłok. W postaci wstepującej w obrazie klinicznym górują objawy ropnego zapalenia miedniczek nerkowych. Toteż omówię je w rozdziale o tym zapaleniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W większości przypadków zapalenia przynercza chorobę poprzedzają drobne ropnie w korze nerki, skąd sprawa ropna szerzy się na torebkę tłuszczową drogami chłonnymi lub drogą krwi. Zapalenie przynerkowe może dołączać się do chorób układu moczowego (w przebiegu zakażonej kamicy nerkowej, ropiejącego raka lub gruźlicy nerki itd.) albo też do chorób narządów sąsiednich, jak to bywa np. w ropnym zapaleniu okołowyrostkowym, w ropnym zapaleniu pęcherzyka żółciowego; w ropniach wątroby, w ropnym zapaleniu przymacicznym po poronieniu lub połogowym, w ropnym zapaleniu mięśnia lędźwiowo- biodrowego. Bakterie chorobotwórcze mogą być zawleczone do nerki i do torebki tłuszczowej drogą krwi także z oddali, jak to bywa np. w przypadkach zapalenia ropnego migdałków podniebiennych, posoczniczego zapalenia wsierdzia, przewlekłego ropienia ozębnej, czyraka. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeżeli zapalenie torebek nerkowych powstaje na tle zapalenia miedniczki nerkowej lub ropnego rozlanego zapalenia nerki, tak iż ropne ognisko w przynerczu łączy się z drogami moczowymi, wtenczas stwierdza się białkomocz i białe krwinki w osadzie moczu. W dalszym przebiegu zapalenia torebek nerkowych w okolicy lędźwiowej może powstać wypuklenie a w bocznej części brzucha guz głęboko usadowiony, bez ostrych granic, nieruchomy przy obmacywaniu i podczas ruchów oddechowych, bardziej, płaski niż powiększona nerka, bolesny uciskowo. W miarę powiększania się wypuklenia skóra w jego miejscu staje się coraz cieplejsza a powłoki bardziej napięte. Po pewnym czasie powstaje miejscowy obrzęk, zaczerwienienie skóry i czasami chełbotanie, aż wreszcie ropień przebija się na zewnątrz. W innych przypadkach ropa toruje sobie drogę wzdłuż mięśnia bio- drewo-lędźwiowego (m, iliopsoas) do dołu biodrowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W krwi stwierdza się hiperleukocytozę obojętnochłonną, dochodzącą czasami do 15-20 tysięcy w 1 mms. Zapalenie torebek nerkowych może: 1) skończyć się wyleczeniem samorodnym, gdy ropa przebije się przez skórę na zewnątrz, do okrężnicy, do dróg moczowych, do pochwy itd.; drobne ropnie mogą ustępować samorodnie lub pod wpływem leczenia bodźcowego; 2) wywołać zapalenie ropne opłucnej, gdy ropa utoruje sobie drogę do jamy opłucnej; 3) doprowadzić do śmierci wskutek wyczerpania chorego lub uogólnienia się zakażenia; 4) skończyć się zejściem ropienia w zbliznowacienie łącznotkankowe (perinephritis i paranephritis fibrosa) ; zdarza się to jednak rzadko; wybitne kurczenie się torebki włóknistej z następowym rozrostem tkanki łącznej w nerce może doprowadzić do powstania jednostronnej nerki marskiej (nephrocirrhosis perinephritica unilateralis ) . Rozpoznanie w początkowym okresie zapalenia torebek nerkowych bywa często bardzo trudne, gdyż może nie być objawów miejscowych albo objawy te są bardzo niewyraźne, ogólne zaś (gorączka, ogólne łamanie itd.) nie są cechujące. Na właściwe rozpoznanie naprowadza dopiero dołączenie się stałych, przeważnie tępych bólów i bolesności uciskowej w jednej z okolic lędźwiowych a w dalszym przebiegu – wzmożonego napięcia powłok w tejże okolicy i innych wyżej przytoczonych objawów. W przypadkach trudnych do rozpoznania niektórzy polecają próbne nakłucie w miejscu największej bolesności i wypuklenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zbliznowacenie części międzynalewkowej, zapalenia stawów nalewkowo-obrączkowych, zniszczenia sygnetu obrączki są najczęstszymi przyczynami ustawienia strun głosowych w przywiedzeniu. Odrębny typ zwężenia w wyniku ustawienia strun głosowych w przywiedzeniu powstaje w następstwie obustronnego porażenia nerwów zwrotnych (najczęściej wskutek zabiegów operacyjnych na tarczycy itp. ). Przez długotrwałe, ustawienia w przywiedzeniu przychodzi do wtórnych przykurczów i zmian w mięśniach, skutkiem czego nalewki zostają ustalone w przywiedzeniu. Najczęstszym powodem trwałych zwężeń w wieku dziecięcym jest błonica krtani, w przebiegu której przyszło do intubacji, a w niektórych przypadkach i tracheotomii. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Tracheotomia wywołuje raczej zwężenia samej tchawicy. Jeśli jednak popełniono błąd, polegający na tym, że nie pozostawiono nienaruszonych pierścieni między okienkiem wyciętym w tchawicy a chrząstką obrączkową wtedy rurka tracheotomijna wywołuje rychło obrzęk, potem zaś przerost błony śluzowej a nieraz i ochrzęstnej w dolnej części chrząstki obrączkowej. W dalszym przebiegu przychodzi w ten sposób do trwałego zwężenia światła krtani w tym miejscu. Rozcięcie chrząstki obrączkowej albo więzadła obrączkowo-tarczowego i umieszczenie tamże kaniuli na czas dłuższy powoduje nieodwołalnie u dzieci zwężenie krtani. Wyżej opisane zwężenia krtani występują tym łatwiej, im młodsze jest dziecko i tym trudniejsze są do leczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zwężenia krtani u dorosłych na tle zmian twardzielowych, gruźliczych czy kiłowych, jeśli nie doprowadziły do zmian w rusztowaniu krtani albo do ustawienia – strun głosowych w przywiedzeniu, są raczej łatwe do leczenia. Witamina D2, streptomycyna i inne antybiotyki zapobiegają często wystąpieniu poważniejszych zwężeń albo dopomagają wybitnie miej scowym sposobom leczenia. Zwężenia połączone z poważniejszym uszkodzeniem rusztowania krtani spotykamy w następstwie różnych chorób zakaźnych, najczęściej duru brzusznego, kiedy to przychodzi do zapalenia ochrzęstnej różnych części krtani. Ciężkie zwężenia bliznowate w połączeniu ze znacznymi ubytkami chrząstek oraz przerostami ochrzęstnej są nieraz niekorzystnym zejściem zapaleń ochrzęstnej, gdy zapalenia te nie były leczone dość wcześnie i dość energicznie (rozszczepienie krtani, drenaż ognisk). Zmiany pourazowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Inne przypadki ze zwężeniami bliznowatymi lub nawet zarośnięciem krtani, leżącym zwłaszcza poniżej głośni, należy poddać próbom rozszerzania. W tych razach możemy zastosować metody czystego rozszerzania stosując rozszerzadła o coraz to większym wymiarze albo łączyć nacięcie blizny z następowym rozszerzaniem. Wewnątrzkrtaniowe nacięcia blizn należy wykonywać pod możliwie dokładną kontrolą oka, najczęściej używając direktoskopu. Nacięcia te możemy wykonywać od góry albo od dołu od strony przetoki tchawiczej. Rozcięcie blizn od środka krtani dokonywane pod kontrolą oka nazywamy też wewnętrznym rozszczepieniem krtani (laryngofissura endolaryngea). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘revalid opinie’

Postać krwiopochodna

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries