Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W cewkach moczowych krętych pierwszego rzędu odbywa się wsysanie glukozy, aminokwasów i znacznej części fosforanów. Wsysanie glukozy i prawdopodobnie aminokwasów wymaga obecności fosfatazy. W razie jej niedoboru lub nieobecności powstają zaburzenia czynności chłonnej wymienionego odcinka cewek moczowych. Mogą one objawić się cukromoczem nerkowym, aminoacidurią lub skojarzeniem obu tych spraw chorobowych. Cukromocz nerkowy (Diabetes renalis) Cukromocz nerkowy jest często chorobą dziedziczną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Dla wykształconego okresu choroby jest znamienny następujący zespół objawów: 1) karłowatość wskutek wybitnego zatrzymania wzrostu; 2) zmiany w moczu: odczyn moczu jest przeważnie zasadowy wskutek dużej ilości w moczu fosforanów, szczególnie zaś amoniaku, zwiększenie dobowej ilości moczu, białkomocz i jako najznamienniejszy objaw wyraźna aminoaciduria; niestałym objawem bywa cukromocz nerkowy; 3) zmiany w krwi: obniżenie poziomu fosforu, zwiększenie ilości cholesterolu, niski poziom zasad, często niedocukrzenie krwi, brak zwiększenia ilości fosfatazy w krwi w razie skojarzenia choroby z krzywicą na tle awitaminozy D; 4) zmiany w kościach: zrzeszotnienie lub zmiany krzywicze; zmiany dotyczą zwłaszcza kostnienia enchondralnego ; 5) skłonność do stanów gorączkowych; 6) nadmierne pragnienie i łaknienie; 7) skłonność do zapadu, zwłaszcza po dużych dawkach dekstrozy. Aminoaciduria często kojarzy się z cystinosis, dla której są znamienne: 8) ze stanowiska anatomiczno-patologicznego złogi kryształów cystyny w komórkach i poza nimi w węzłach chłonnych, śledzionie, wątrobie i w ogóle w narządach z obfitą tkanką. siateczkowo-śródbłonkową ; 9) ze stanowiska klinicznego; a) obecność w moczu kryształów cystyny załamujących światło podwójnie; b) zmętnienie rogówki wywołane złogami cystyny. W końcowym okresie aminoacidurii stwierdza się w krwi wysoki po- ziom fosforu oraz azotu niebiałkowego wskutek rozwijającej się niewydolności nerek. Rozpoznanie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W zespole zmiażdżenia mięśni stwierdza się ponadto rozległy obrzęk w obrębie uszkodzenia. Jest on przeważnie twardy jak deska i dlatego nie daje dołka przy ucisku. Zmiażdżone mięśnie prążkowane mają wygląd świeżego mięsa rybiego, są plamisto żółtawo-białawe, – na powierzchni przekroju nie mają połysku. Włókna mięsne są kruche. Drobnowidowo stwierdza się w nich zwyrodnienia szkliste, ziarniste; woskowe, zmiany martwicze i nacieki drobnokomórkowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Odcinek środkowy pętli Henlego jest głównym miejscem zwrotnego wsysania w nerkach większej ilości elektrolitów Na i CI. Początkowo izotoniczny przesącz kłębkowy staje się w tym odcinku cewek hipotonicznym, Zakłócenie wsysania chlorku sodowego w tym miejscu może wieść do obniżenia poziomu chloru w krwi i nawet do mocznicy hipochloremicznej. Fanconi nadał tej sprawie chorobowej nazwę: cukrzyca nerkowa solna (diabetes salinus renalis ), Znajomość tej choroby ma doniosłe znaczenie praktyczne, gdyż zarządzenie diety z ograniczeniem soli kuchennej pociąga w tych przypadkach fatalne następstwa, zwłaszcza jeżeli dołączy się utrata chlorku sodu wskutek wymiotów lub biegunek. Natomiast obfity dowóz soli kuchennej może uratować chorego.
CHOROBY CEWEK KRĘTYCH DRUGIEGO RZĘDU ORAZ PRZYLEGŁEGO ODCINKA RAMIENIA WSTĘPUJĄCEGO PĘTLI HENLEGO Zespół dolnego nefronu Przez miano: zespół dolnego nefronu rozumie się stan chorobowy, dla którego jest cechujące: 1) ze stanowiska anatmoczno-patologicznego uszkodzenie nabłonka wstępującego ramienia pętli Henlego.zwłaszcza cewek krętych drugiego rzędu 2) ze stanowiska patogenetycznego niedotlenienie kory i 3) ze stanowiska klinicznego znaczne zmniejszenie dobowej ilości moczu dochodzące aż do bezmoczu, niski jej ciężar właściwy i wzrost poziomu mocznika w krwi. Przyczyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W zespole zmiażdżenia ma znaczenie prócz tego zatrucie ustroju wytworami rozpadu zmiażdżonych tkanek. Stwierdzono, że ze zmiażdżonych mięśni odpływa do krwi 75% mioglobiny, 75% fosforanów, 66% potasu, 70% kreatyniny i 95% glikogenu. Składniki te oraz inne wytwory rozpadu obumarłej tkanki mięsnej wywołują zaburzenia czynności serca oraz kwasicę, która sprzyja strącaniu się w układzie cewkowym mioglobiny, hemoglobiny i hematyny. Strąty powstają głównie w cewkach krę- tych drugiego rzędu, w których mocz pierwotny jest już znacznie zagęszczony i kwaśny. Anatomia patologiczna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

U chorych ze zwężeniami mniejszego stopnia, u których nie wykonano tracheotomii, zakładamy do krtani przez usta różnego typu rozszerzadła. Rozszerzadła te pozostają w krtani na kilka minut, albo też na szereg godzin lub dłużej, Klasyczna stała się tu zgięta łukowato rura Schroettera. Zestaw takich rur (12 numerów) od cienkich do coraz grubszych pozwala na stopniowe rozszerzenie krtani. Rurę taką wprowadza się po znieczuleniu pod kontrolą oka na kilka do kilkudziesięciu minut. Rozszerzenie winno odbywać się bardzo ostrożnie i stopniowo, nie należy nigdy wprowadzać tych rur z większą siłą, gdyż ewentualny obrzęk odczynowy może doprowadzić do ostrej duszności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Tętno tętnicy grzbietowej stopy może być co prawda niewyczuwalne w przypadku, gdzie nie ma zaburzeń krążenia, lecz i odwrotnie, tętno może być zachowane w przypadku niewątpliwych zmian w drobnych tętniczkach, a nawet może być napięte ponad normę wskutek wzniesień wywołanych falą wsteczną. U kobiet objawy choroby Raynauda występują w postaci nagłego uczucia zimna w obu rękach oraz mrowienia i zdrętwienia połączonego ze zblednięciem palców. Palce stają się podobne do palców zwłok, lecz po przejściu napadu przybierają barwę siną. Chorobę Raynauda różnicujemy z wtórnymi stanami kurczowymi naczyń w zarostowym zapaleniu tętnic, zaburzeniami krążenia w następstwie stwardnienia tętnic oraz zatoru tętniczego tudzież z jamistością rdzenia, białaczką twardziną skóry (sclerodermia) i zaburzeniami po stosowaniu przetworów sporyszowych. Jeżeli rozpoznanie jest pewne lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie zaburzenia krążenia tętniczego, musimy przed rozpoczęciem leczenia rozważyć, jakie jest podłoże choroby, organiczne, czynnościowe, czy mamy współistnienie obu tych przyczyn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘twój mieroszów’

NIEWYDOLNOŚĆ CEWEK KRĘTYCH PIERWSZEGO RZĘDU (INSUFFICIENTIA TUBULORUM CONTORTORUM PRIMAE ORDINIS)

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries