Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Hiperleukocytoza

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W krwi stwierdza się hiperleukocytozę obojętnochłonną, dochodzącą czasami do 15-20 tysięcy w 1 mms. Zapalenie torebek nerkowych może: 1) skończyć się wyleczeniem samorodnym, gdy ropa przebije się przez skórę na zewnątrz, do okrężnicy, do dróg moczowych, do pochwy itd.; drobne ropnie mogą ustępować samorodnie lub pod wpływem leczenia bodźcowego; 2) wywołać zapalenie ropne opłucnej, gdy ropa utoruje sobie drogę do jamy opłucnej; 3) doprowadzić do śmierci wskutek wyczerpania chorego lub uogólnienia się zakażenia; 4) skończyć się zejściem ropienia w zbliznowacienie łącznotkankowe (perinephritis i paranephritis fibrosa) ; zdarza się to jednak rzadko; wybitne kurczenie się torebki włóknistej z następowym rozrostem tkanki łącznej w nerce może doprowadzić do powstania jednostronnej nerki marskiej (nephrocirrhosis perinephritica unilateralis ) . Rozpoznanie w początkowym okresie zapalenia torebek nerkowych bywa często bardzo trudne, gdyż może nie być objawów miejscowych albo objawy te są bardzo niewyraźne, ogólne zaś (gorączka, ogólne łamanie itd.) nie są cechujące. Na właściwe rozpoznanie naprowadza dopiero dołączenie się stałych, przeważnie tępych bólów i bolesności uciskowej w jednej z okolic lędźwiowych a w dalszym przebiegu – wzmożonego napięcia powłok w tejże okolicy i innych wyżej przytoczonych objawów. W przypadkach trudnych do rozpoznania niektórzy polecają próbne nakłucie w miejscu największej bolesności i wypuklenia. W przypadkach, w których jedynymi objawami choroby przez długi czas są gorączka i. hiperleukocytoza, dopomaga niekiedy w rozpoznaniu badanie okolic lędźwiowych promieniami rentgenowskimi oraz pielograficzne. Jako objawy rentgenowskie, przemawiające za zapaleniem przynerkowym, podaje Aleksander Fruszmam następujące: 1) odsunięcie nerki lub jednego z jej końców od kręgosłupa i zatarcie zarysów końców nerki; 2) obecność dodatkowego cienia między nerką a kręgosłupem; 3) brak zarysów mięśnia biodrowo-lędźwiowego (m. iliopsoas) po chorej stronie; 4) zniekształtnienie miedniczki i kielichów wskutek ucisku przez ropień; 5) skrzywienie kręgosłupa z wypukłością w stronę zdrową; 6) brak cienia moczowodu wskutek ucisku ropnia na część moczo- wodu. Rokowaniew zapaleniu torebek nerkowych w razie wczesnego leczenia chirurgicznego jest pomyślne. Samowyleczenie zdarza się rzadko, i to zwykle tylko ropni małych. Leczenie w zapaleniu terebek nerkowych stosuje się zachowawcze i chirurgiczne. Leczenie zachowawcze polega na stosowaniu krótkich fal, szczepionek, naświetlań promieniami rentgenowskimi, leczenia bodźcowego i wielokrotnych nakłuć. Poleca się także leczenie penicylina, sulfonamidami i streptomycyną. Wyleczenie w większości przypadk6w można osiągnąć tylko przez szerokie otwarcie ropnia i dokładne jego sączkowanie. Operując we wczesnym okresie choroby, należy pamiętać, że w torebce tłuszczowej początkowo może być kilka ropni, z sobą nie połączonych. [więcej w: progresline, revalid cena, revalid opinie ]

Tags: , ,

No Responses to “Hiperleukocytoza”

 1. Bitmap Says:

  polski personel medyczny…

 2. Marika Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog płock[...]

 3. Kazimierz Says:

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 4. Nikola Says:

  [..] Cytowany fragment: opieka w domu[...]

 5. Sebastian Says:

  eczę się na migotanie przedsionków serca

 6. Mr. Fabulous Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta w krakowie[...]

 7. Pepper Legs Says:

  błonnik+antyoksydanty

Powiązane tematy z artykułem: progresline revalid cena revalid opinie