Oczyszczanie organizmu
Zdrowa dieta i oczyszczanie organizmu

Zatrucie ustroju wytworami rozpadu zmiażdżonych tkanek

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

W zespole zmiażdżenia ma znaczenie prócz tego zatrucie ustroju wytworami rozpadu zmiażdżonych tkanek. Stwierdzono, że ze zmiażdżonych mięśni odpływa do krwi 75% mioglobiny, 75% fosforanów, 66% potasu, 70% kreatyniny i 95% glikogenu. Składniki te oraz inne wytwory rozpadu obumarłej tkanki mięsnej wywołują zaburzenia czynności serca oraz kwasicę, która sprzyja strącaniu się w układzie cewkowym mioglobiny, hemoglobiny i hematyny. Strąty powstają głównie w cewkach krę- tych drugiego rzędu, w których mocz pierwotny jest już znacznie zagęszczony i kwaśny. Anatomia patologiczna. W okresie wykształconego zespołu dolnego nefronu główne zmiany dotyczą nerek. Nerki są obrzmiałe, ich kora jest blada, a istota rdzeniowa ukrwiona przeważnie nadmiernie. Drobnowidowo stwierdza się zmiany przede wszystkim w korze, mianowicie w ramieniu wstępującym pętli Henlego oraz w cewkach krętych drugiego rzędu. W tych cewkach są one najsilniej wyrażone. Zmiany polegają na różnego rodzaju zwyrodnieniach nabłonka i na jego martwicy oraz na wypełnieniu światła cewek bezpostaciowymi masami białka, złuszczonymi i rozpadłymi komórkami, wałeczkami szklistymi, ziarnistymi i barwnikowymi. Prócz tego stwierdza się obrzęk tkanki śródmiąższowej oraz nacieki w tej tkance składające się z limfocytów i histocytów, często też wylewy krwi z pękniętych małych żył. Natomiast w kłębkach nerkowych nie ma zmian albo są one nieznaczne w postaci raczej niedokrwienia. Badania doświadczalne oraz sekcyjne, wykonane na stosunkowo dużym materiale przez Malloryego, dowodzą, że przytoczone wyżej zmiany rozwijają się w zespole dolnego nefronu w pewnej kolejności. Mianowicie już w parę godzin po działaniu czynnika wywołującego omawiany zespół można stwierdzić zmniejszenie ilości moczu i zatrzymanie azotu niebiałkowego w krwi. Mniej więcej po 18 godzinach do tego dołączają się zmiany w nabłonkach cewek zwłaszcza krętych drugiego rzędu. Po 36-72 godzinach można już stwierdzić wałeczki w świetle tych cewek i w cewkach zbiorczych oraz rozszerzenie cewek krętych drugiego rzędu. Na piąty dzień, czasami wcześniej występuj e martwica nabłonka wstępującego ramienia pętli Henlego i cewek krętych drugiego rzędu oraz powstają nacieki komórkowe w tkance śródmiąższowej. W tym samym czasie stwierdza się pękanie cewek, skrzepliny – w małych żyłach, a obok tego odrastanie nabłonka w uszkodzonych cewkach. Prócz nerek w zespole dolnego nefronu stwierdza się także zmiany anatomiczne w wątrobie, śledzionie i w innych narządach. Zmiany te są niestałe i nie tak wyraźne. [hasła pokrewne: choroby genetyczne człowieka rodzaje, dyżury aptek żywiec, wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: choroby genetyczne człowieka rodzaje dyżury aptek żywiec wniosek o leczenie odwykowe uzasadnienie